תעודת בגרות ישראלית ותעודת סיום תיכון מחו"ל
תעודת בגרות
תעודת בגרות
תנאים כלליים לתעודת בגרות ישראלית

 

כל המועמדים.ות חייבים להיות זכאים לתעודת בגרות למעט בוגרי מכינה קדם אקדמית מוכרת ובעלי דיפלומת הנדסאי כמפורט בהמשך

 

נכון לתשפ"ד אפיק המעבר מהאו"פ מיועד גם למועמדים חסרי בגרות בתנאי שהם עומדים בכל דרישות אפיק המעבר אליו הגישו מועמדות כנדרש על ידי את"א

 

תעודת הבגרות לפי המתכונת של יחידות לימוד חייבת לענות על כל הסעיפים הבאים:

 

1. 20 יחידות לימוד לפחות.

 

2. בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של שלוש יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (שהוא הציון המינימלי הנדרש בכל היקף יחידות שהוא). דרישה זו לא חלה על מועמדים שגילם 30 ומעלה בפקולטה לאומנויות למעט החוג לאדריכלות ולא חלה על מועמדים שגילם 30 ומעלה בפקולטה למדעי הרוח ובביה"ס לחינוך למעט תוכנית פכ"מ .

 

3. בחינת בגרות באנגלית (או צרפתית) ברמה של ארבע יחידות לפחות, בציון 55 לפחות. מועמדות ומועמדים שנבחנו בבחינות הבגרות לעולים ולעולות רשאים להיבחן בשפה אחרת בארבע יחידות לפחות ועליהם להשיג ציון 55 לפחות. בתעודות בגרות במתכונת ישנה (לפני שיטת יחידות הלימוד) ניתן להירשם גם עם ציון שלילי בשפה זרה ראשונה.

 

4. בחינת בגרות במקצוע מוגבר (רמה של ארבע יחידות לפחות, בנוסף על מקצוע השפה המפורט בסעיף הקודם). בחינה זו יכולה להיות בכל מקצוע שהוא, גם אם הוא אחד ממקצועות החובה (מתמטיקה למשל). דרישה זו חלה על נבחנים ונבחנות ממחזור תשנ"ב ואילך.

 

5. בחינת בגרות אחת לפחות במקצוע כללי, כנדרש על ידי משרד החינוך. בחינה זו תהיה ברמה של שתי יחידות לפחות לנבחנים ולנבחנות משנת תשנ"ב ואילך. מי שנבחנו במקצוע כללי ברמה של ארבע יחידות ייחשבו גם כעומדים בדרישה זו. מועמדות ומועמדים שלמדו לימודים אקדמיים קודמים ותעודת הבגרות שלהם אינה עונה על סעיף זה רשאים להגיש ליחידת הרישום והקבלה בקשה לפטור.

 

הערות: 

 

 • תעודת בגרות אקסטרנית: כל המפורט בסעיפים 3-1 חל על תעודת בגרות אקסטרנית. 
 • הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית המצטיינים פכ"מ) והפקולטה לאמנויות (למעט אדריכלות) מאפשרות קבלת מועמדות ומועמדים הזכאים לתעודת בגרות, אשר משרד החינוך אישר להם המרה של מקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר, בציון 55 לפחות, בגין לקויות למידה.

 • תלמיד או תלמידה שלא מן המניין: בחלק מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה לאמנויות רשאים מועמדות ומועמדים שחסרה להם בחינת בגרות אחת לפנות ליחידת הרישום והקבלה, במועדי הרישום הרגילים, בבקשה לקבלם במעמד זה ובתנאי שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בציון הנדרש בכל אחד מהחוגים. אם תאושר בקשתם, יחויבו להשלים את תעודת הבגרות על פי הדרישות הכלליות של תנאי הקבלה, עד תום שנה א' ללימודיהם. לא ניתן להתקבל במעמד זה  במסגרת אפיקי קבלה ללא פסיכומטרי.

 

ציוני הבגרות של הנבחנות והנבחנים (ממחזור 1990 ואילך) יועברו ישירות ממשרד החינוך לאוניברסיטה. אי לכך, המועמדות והמועמדים מתבקשים שלא להמציא תעודות בגרות. פרטים בדף מסמכים נדרשים לרישום. למועמדים, שמסיבה כלשהי לא יגיעו ציוני הבגרות שלהם ישירות ממשרד החינוך, יישלח מכתב בקשה להמציא את הציונים שברשותם.

 

למידע מפורט על חישוב ציוני בגרות

 

תעודת הנדסאי

 מועמדים.ות בעלי.ות דיפלומת הנדסאי ממכללה על תיכונית שבפיקוח משרד החינוך או בעלי דיפלומה ממכללה שבפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה, אשר נבחנו ב 7 יחידות לימוד לפחות בבגרות בציון 55 לפחות בכל אחד, יחשבו כזכאים לתעודת בגרות לצורך עמידה בתנאי האוניברסיטאי.

ממוצע הנדסאי יחושב ביחס של 50% מכל המקצועות בהן המועמד נבחן בבחינות גמר ממשלתיות, במשקל שווה לכל מקצוע, ו- 50% משקל יינתן לציון פרוייקט הגמר.

תעודות סיום מבתי ספר תיכוניים בחו"ל ובתי ספר זרים בארץ

עולות ועולים חדשים, מועמדות ומועמדים מארצות אחרות וישראליות וישראלים שהם בוגרי בתי ספר תיכוניים בחו"ל או בתי ספר זרים בארץ מופנים, על פי רוב, ללימודים במכינה האוניברסיטאית.

 

פטורים ופטורות מהשתתפות במכינה מועמדות ומועמדים העונים על אחד התנאים הבאים:


1. מועמדות ומועמדים שתעודת הבגרות הזרה שלהם תימצא שקילה לתעודת בגרות ישראלית על פי הערכה של הממונה על שקילות תעודות זרות ביחידת הרישום והקבלה. התעודה צריכה לכלול את המקצועות הנדרשים על ידי החוגים שאליהם מבקש המועמד להתקבל, אם יש לחוגים אלה דרישות מיוחדות.

 

2. בוגרות ובוגרי תיכון שאינו שקיל לבגרות ישראלית, שנבחנו ב-A.P בתנאי שהם עומדים בקריטריונים הבאים:

 

 • נבחנו בארבעה מקצועות לפחות.
 • נבחנו בבחינות של College Board
 • שני מבחנים באותו מקצוע לא יתקבלו
 • המקצועות הם מדיסציפלינות "מדעיות" (כאלה שקיימות באוניברסיטה).
 • הציון בכל אחד ממקצועות אלה הוא 4 או 5.
 • ממוצע התיכון שלהם הוא B  (3.0) לפחות.
 • התעודה של  מועמד לחוגים "ריאליים" צריכה  לכלול  מקצועות ריאליים מתאימים.

 

3. מסיימות ומסיימים שנת לימודים מלאה בקולג' ואוניברסיטה בתחום רלוונטי לחוג/ים שאליהם מבקשים המועמדים והמועמדות להתקבל ובכפוף לדרישות המתפרסמות בדפים העוסקים באותם החוגים (30 קרדיטים לפחות במוסד אחד, לא כולל קרדיטים מקורסי AP; למועמדים לחוגי רפואה 40 קרדיטס לפחות: לא ניתן לחבר קרדיטס מלימודים במוסדות שונים).

 

הסבר על סולם ההמרה של הציונים ממוסדות מחו"ל ניתן לקבל אצל הממונה על שקילות תעודות זרות.

 

4. מי שנבחנו בארבע בחינות בגרות ישראליות שהיקפן הכולל הוא 12 יחידות לפחות, ושהציון המינימלי בכל אחת מהן הוא 60 לפחות (למעט במתמטיקה, ראה להלן) ועונות על הדרישות הבאות:

 

 • בחינה בשלוש יחידות לפחות במתמטיקה בציון 55 לפחות
 • מקצוע אחד לפחות ברמה של ארבע יחידות לימוד או יותר
 • אם מקצוע המתמטיקה הוא בהיקף של 4 י"ל לפחות – חובה שיהיה עוד מקצוע ב- 3 י"ל לפחות
 • אם ייבחר מקצוע "הבעה עברית" הוא יכלול את 2 יחידות החובה של חיבור עברי ולשון עברית
 • אין אפשרות להיבחן במקצוע "שפה זרה"
 • תת-בחינות לא ייחשבו כמקצוע בגרות
 • בחינות הבגרות שבהן יבחנו המועמדים הן במקצועות רלוונטיים לחוגים שבהם הם מבקשים ללמוד ועונות על הדרישות בפרקי החוגים השונים

 

5. מועמדות ומועמדים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית/SAT/ ACT והשיגו ציון הגבוה ב-25 נקודות (בסולם ציוני הפסיכומטרי) לפחות מציון ההתאמה הנדרש לקבלה באותה שנה ביחידה שאליה ביקשו להתקבל. הקבלה תתאפשר לחוגים שבהם סף הקבלה הוא ציון התאמה של 540 לכל היותר ואשר אינם דורשים מקצועות בגרות מוגברים, ראיון אישי, ו/או דרישות מיוחדות. הקבלה באפיק זה טעונה אישור פרטני של ועדת הקבלה היחידתית.

 

כל הנאמר בסעיף זה אינו חל על תלמידות ותלמידי י"ב בבי"ס תיכון או על נבחנים אקסטרניים, הלומדים במסלול לבגרות ישראלית וכן אינו חל על מי שכבר זכאי לבגרות ישראלית מלאה.

 

6. בעלות ובעלי תעודות סיום תיכון מארה"ב או קנדה, העונים על הדרישות הבאות (כל האמור בסעיף זה אינו חל על מועמדים ליחידות הלימוד הבאות: ביה"ס לרפואה, הנדסה, משפטים, אדריכלות, מדעי המוח ותכניות למצטיינים)

 

ממוצע לימודיהם בבית הספר התיכון הוא לפחות B- 3.0 והשיגו ציון:

 

 • 1270 לפחות במבחן ה-SAT הישן בין החלק המילולי (critical reading) והחלק המתמטי (math). החלק של "חיבור" (writing section) של בחינות ה-SAT לא יילקח בחשבון בשיקולי הקבלה לאוניברסיטת תל אביב.
 • 1340 לפחות במבחן ה-SAT החדש.
 • 29 נקודות במבחן ACT
 • ישראליות וישראלים חוזרים, ששהו עד שלוש שנים בחו"ל, וסיימו בתי ספר תיכוניים בארה"ב או קנדה, נדרשים לציון 1180 לפחות בבחינה ה-SAT הישנה ו-1250 בבחינה ה-SAT החדשה.

 

7. קבלה לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי - מועמדות ומועמדים בעלי תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית, העומדים בתנאים הבאים יתקבלו ישירות לחוגי הלימוד, ללא בחינת כניסה פסיכומטרית. ממוצע ציוני הבגרות הנדרש במסלול הקבלה ללא ציון פסיכומטרי, עשוי להשתנות במהלך עונת הרישום.

 

* בעלות ובעלי תעודת סיום תיכון מחו"ל, שתמצא שקילה לתעודת בגרות ישראלית על ידי הערכה של הממונה על שקילות תעודות זרות ביחידת הרישום והקבלה. תעודות כגון: GCE בריטי, BACCALAUREAT GENERAL מצרפת, IB בינלאומי, ABITUR גרמני, ועוד. ממוצע ציוני הבגרות הנדרש במסלול הקבלה ללא ציון פסיכומטרי, עשוי להשתנות במהלך עונת הרישום.

 

בכל מקרה ייבדקו תעודותיהם של המועמדים והמועמדות הנ"ל כדי לקבוע אם עליהם ללמוד במכינה. לבירורים ניתן לפנות לממונה על שקילות תעודות זרות.


 

את אופן חישוב הממוצע במקרה זה ניתן לברר אצל הממונה על שקילות תעודות זרות ביחידת הרישום והקבלה:

 

גלי רבזון

דוא"ל:  galinar@tauex.tau.ac.il 

טלפון: 03-6408317

פקס: 6406722

שעות קבלה: יחידת רישום וקבלה, בניין וינר-גרוס, ימים: א, ד  12:00-09:00, יום ג' 09:30- 16:00

 

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב