תואר שני בתוכנית הבינתחומית באמנויות

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0810

התכנית הבינתחומית באמנויות לתואר שני

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

מועמדים בעלי תואר "בוגר" (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג , בציון 80 לפחות ובתנאי שוועדת ההוראה והקבלה של התכנית אישרה את קבלתם.

במקרים מיוחדים, ועדת הקבלה הפקולטית רשאית לאשר קבלה גם בציון נמוך יותר.

תלמיד בעל  תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד מוכר על ידי המל"ג, שהשכלתו האקדמית אינה מתחום האמנויות, אם הוחלט על קבלתו, יידרש ללמוד לימודי השלמה בהתאם להחלטת ועדת ההוראה והקבלה של התכנית.

יש להדגיש כי כל המתקבלים ללימודים בתכנית ירשמו למסלול עם בחינת גמר. בתום שנת הלימודים הראשונה יכולים תלמידים המעוניינים במסלול המחקרי (עם עבודת גמר) לבקש לעבור למסלול זה בתנאי שיעמדו בדרישות הסף.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר דפנה בן-שאול
ימי קבלה: בתיאום מראש
עוזרת מנהלית: מיכל גילרון
03-6409004
ימי קבלה: ימי קבלה: ימי א',ב', ג', ה' - 15:00-10:00 | יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 108