תואר ראשון בלימודי מוזיקה

תואר ראשון
4 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0842

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

מבדקי מיון

במגמת ביצוע מוזיקלי מבחן כניסה: שירה/נגינה ובחינות תיאורטיות

מסלול קומפוזיציה וניצוח בחינות תיאורטיות, הגשת יצירה וראיון קבלה

מגמת מוזיקולוגיה ראיון קבלה ובעקבותיו הפניה למכינת קיץ או לבחינות תיאורטיות

אפיקי קבלה

פסיכומטרי

במסלול ביצוע ובמסלול קומפוזיציה וניצוח קיום ציון פסיכומטרי וגם זכאות לבגרות העונה על תנאי האוניברסיטה

במגמת מוזיקולוגיה ציון פסיכומטרי 400 וגם זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות עם בונוסים 97 ומעלה 

או

תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית: ממוצע 90 ומעלה (בסולם ציונים ישראלי) 

או

ממוצע בגרות עם בונוסים 87 לפחות וגם שלושה קורסים מקוונים בציון של 85 לפחות כל אחד 

או

תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

גיל 40 ומעלה וגם זכאות לתעודת בגרות 

דגשים חשובים

  • על המועמדים למלא טופס מס' 27 ולהעבירו ישירות למזכירות ביה"ס בדוא"ל: meiravaban@tauex.tau.ac.il
  • קבלה במעמד "לא מן המניין" - סטודנטים שיתקבלו במעמד זה משום שחסרה להם בחינת בגרות, נדרשים להשלים את הבחינה החסרה עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם. על המועמדים הנ"ל  למלא טופס מספר 1 המהווה תחליף לתעודת בגרות עד לקבלת אישור זכאות ממשרד החינוך. תלמיד שידחה בחינתו למועד קיץ של הבחינה, מסתכן בכך שתוצאות הבחינה לא יגיעו במועד ודבר זה יגרום להפסקת לימודיו. מעמד "לא מן המניין" אפשרי אך ורק לשני הסמסטרים הראשונים ללימודים באוניברסיטה. בשום מקרה לא תתאפשר הארכת מעמד זה לסמסטר שלישי.
  • למגמת מוזיקולוגיה קיים אפיק מעבר מהאו"פ. מועמדים המבקשים להתקבל דרך אפיק המעבר מהאו"פ, נדרשים ללמוד בהיקף של 36 נקודות זכות כשמתוכם 18 נקודות זכות על פי המפורט בטבלת ההקבלות באתר האו"פ, בציון 80 לפחות בכל קורס. יתרת נקודות הזכות ילמדו מתוך רשימת תכניות הלימוד המוצעות במסגרת אפיק המעבר. בכל מקרה, הקבלה לתכנית הדו-חוגית  מותנית בעמידה בתנאי קבלה לחוג שני. הקבלה לתכנית זו היא לשנה א' ומותנית גם במבחני הכניסה של המגמה/ עד תחילת שנת הלימודים באוניברסיטת תל אביב, יש להגיע לרמת מתקדמים א
  • המועמדים לזמרה, במגמה לביצוע מוזיקלי, יידרשו להציג אישור מרופא אף-אוזן-גרון על תקינות מיתרי הקול שלהם
  • בנוסף לרישום הכללי לאוניברסיטה, חייב המועמד להירשם למבחני הכניסה הנ"ל במזכירות בית-הספר.
  • בחינות הכניסה מתקיימות בשני מועדים –מועד א': בחודשים אפריל- מאי. מועד ב': בחודשים יוני-יולי.

 

מכינת קיץ

אם הנהלת בית הספר תמצא שבין המועמדים יש בעלי פוטנציאל שעמדו בהצלחה חלקית בלבד במבחני הכניסה התיאורטיים, תפנה אותם ההנהלה למכינת קיץ (בתשלום נפרד). בתום המכינה ייבחנו המועמדים שנית וייקבע מי יוכל להתקבל ללימודים.


מעמד מיוחד

בית הספר למוזיקה מקבל מספר מצומצם של תלמידים מצטיינים ב"מעמד מיוחד". מעמד זה מיועד לחיילים המשרתים כ"מוזיקאים מצטיינים"  ולנגני כלים נדרשים שאינם יכולים להירשם לתכניות לימודים מלאות. תלמידים אלה משלמים שכר לימוד מלא (100%) בתעריף גבוה לכל שנת לימודים. ככלל, אישור המעמד הינו לשנה אחת. חידושו מצריך אישור הנהלת ביה"ס בכל שנה מחדש.

 

מסלולי לימוד

במסגרת הלימודים לתואר ראשון, ניתן ללמוד במסלולי הלימודים הבאים:

לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה במוזיקה (.B.Mus) - מסלול חד-חוגי באחת המגמות המעשיות: המגמה לביצוע מוזיקלי (משך הלימודים - ארבע שנים). 

המגמה לקומפוזיציה וניצוח(משך הלימודים - ארבע שנים). 

תואר בוגר במוזיקה (.B.Mus) - מסלול חד חוגי באחת המגמות המעשיות ולצידו חוג נוסף (לאחר תואר או במקביל תואר) בתחום אחר באוניברסיטה. (משך הלימודים - ארבע שנים).

לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) - לימודים במסגרת המגמה למוזיקולוגיה במסלול חד-חוגי  (משך הלימודים – שלוש שנים).

לימודים לתואר בוגר אוניברסיטה (.B.A) - לימודים במסגרת המגמה למוזיקולוגיה  במסלול דו-חוגי לצד תכנית דו-חוגי נוספת באוניברסיטה. (משך הלימודים - שלוש שנים).

מסלול דו- חוגי בשתי מגמות בביה"ס - המגמה לביצוע מוזיקלי והמגמה למוזיקולוגיה, או המגמה לקומפוזיציה וניצוח והמגמה למוזיקולוגיה לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" (.B.A)       (משך הלימודים – ארבע שנים.)

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מחולקת לשלושה חלקים :

שיעור אישי (למעט במגמות ניצוח ומוזיקולוגיה)

מקצועות חובה עיוניים

שיעורי בחירה – פנימיים (בנושאי מוזיקה) וחיצוניים (בנושאי העשרה חוץ מוזיקליים)

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות