העדפה מתקנת

למי מיועדת העדפה מתקנת?

 

אוניברסיטת תל-אביב מפעילה זה מספר שנים מסלול קבלה בהעדפה מתקנת ללימודים לתואר ראשון.
 
 
מסלול ההעדפה המתקנת מיועד לתת הזדמנות למי שנכלל בהגדרה של "ראויים לקידום" ללמוד באוניברסיטת תל-אביב. ההעדפה מתבטאת בחתך קבלה נמוך יותר, שהפער בינו לבין חתך הקבלה הרגיל משתנה בכל תכנית לפי פיזור הציונים של המתקבלים לאותה התכנית. 
 
הרישום במסגרת זו מתקיים רק לסמסטר א' , לשנה א' של כל שנת לימוד.
 
מועמד יוגדר כ"ראוי לקידום" לאחר בדיקת נתוניו האישיים באגודה לקידום החינוך על בסיס סולם ניקוד שנקבע על ידה על סמך פרמטרים שונים ובתנאי שינוקד 30 נקודות לפחות. 
דוגמאות לפרמטרים :
  • בית ספר התיכון שבו למד
  • הרקע המשפחתי
  • רמת ההשכלה - לרבות השכלת הורים
  • מספר הנפשות במשפחה
  • אזור מגורים בתקופת הלימודים בבית ספר התיכון
 
 
מה הסיכויים שלי?
 

להלן *טבלה המפרטת את ציוני ההתאמה המינימליים לתכניות הלימודים השונות שאיפשרו קבלה במסלול העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשפ"א. חשוב לציין שהטבלה מוצגת רק כדי שהמועמד יוכל להתרשם מסיכויו להתקבל. ציונים אלה יישתנו בתשפ"ב (ברוב החוגים) באופן משמעותי בגין השינוי בחישוב ממוצע הבגרות האופטימלי  ובהתאמה לחתכי הקבלה  במסלול הרגיל. לוועדות הקבלה יש אפשרות לדון בקבלתו של מועמד אם ציון ההתאמה שלו נמוך מחתך הקבלה לחוג במספר מסויים של נקודות שנקבע עפ"י ציוני המתקבלים לחוג באופן רגיל. 
מועמדים לתכניות הלימוד שאינן מופיעות בטבלה (כדוגמת אדריכלות) בשל דרישה לבחינות כניסה מיוחדות , רשאים להגיש בקשה להיכלל במסלול ובלבד שיעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטה ושל תכניות הלימוד.
 
 

איך נרשמים למסלול?

 

  • המועמד, לרבות תלמידי מכינות קדם אקדמיות אוניברסיטאיות, יסמן במקום המיועד לכך בטופס הרישום האינטרנטי לאוניברסיטה, כי במקביל להרשמתו הוא פועל לבדיקת זכאות לדיון בהעדפה מתקנת על פי ההנחיות באתר האגודה לקידום החינוך.
  • מי שנוקד בעבר על ידי האגודה לקידום החינוך בניקוד 30 ומעלה  – יסמן  גם הוא במקום המיועד לכך,"בקשה להעדפה מתקנת". הניקוד הקודם מועבר אוטומטית על ידי האגודה.
 
לוח זמנים
 
הדיונים לקבלה במסגרת העדפה מתקנת מתקיימים בחודשי הקיץ. אי לכך, מועמדים הנרשמים באיחור, או מועמדים שנתוניהם מגיעים באיחור (כגון מועמדים במסגרת העתודה האקדמית), לא יוכלו להידון ולהתקבל במסגרת זו אלא על בסיס מקום פנוי במכסת העדפה מתקנת לתכנית הלימודים הרלוונטית.
 
 
 
  • יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים לאגודה לקידום החינוך במהלך עונת הרישום, בנפרד מהרישום לאוניברסיטה, ולא יאוחר מסוף אפריל 2021, לרבות מועמדים הנרשמים בהרשמה מאוחרת (בכפוף לתכניות הלימודים הפתוחות לרישום). מועמדים הנרשמים בהרשמה מאוחרת חייבים להיות מנוקדים כבר בעת הרישום לאוניברסיטה.
  • לביה"ס לרפואה ורפואת שיניים יש להגיש את המסמכים לאגודה לקידום החינוך לא יאוחר מסוף פברואר 2021 כיון שהניקוד חייב להימצא במשרד הרישום עד סוף אפריל 2021 - בעוד מועד לזימון מבדקי התאמה לרפואה.
  • בסמסטר ב', לא מתקיימים דיונים לקבלה במסגרת העדפה מתקנת.
 
תוצאות בדיקת הניקוד

לאחר בדיקות שיתבצעו באגודה לקידום החינוך, יועברו תוצאת הבדיקה ישירות לאוניברסיטה ובמקביל גם לפונה.

הניקוד יתעדכן ב"נתונים להחלטה" במידע האישי למועמד באתר האינטרנט,  הודעה על כך לא תישלח למועמד. לאור זאת מתבקש המועמד שלא לשלוח בעצמו את האישור על הניקוד וכן לבדוק בתחילת חודש יולי את עדכון המידע באתר.

 
נהלי רישום לאוניברסיטה
 
נהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, מועדי הבחינה הפסיכומטרית והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה להתקבל בהעדפה מתקנת. לנוחותך קישור לטבלת לוח הזמנים להיבחנות, המצאת מסמכים ולביצוע מטלות ליחידות הלימוד השונות.
 
 
דרישות סף נוספות של יחידות הלימוד
 
לתכניות לימודים מסוימות באוניברסיטה נדרש מהמועמדים לעמוד בדרישות סף  רישום בנוסף על הדרישות הכלליות כגון:
 
הרכב בגרות מסוים רמת אנגלית מסוימת או ציון פסיכומטרי מינימלי. דרישות אלו חלות גם על הנרשמים במסלול הקבלה בהעדפה מתקנת. מועמד שלא יענה על דרישות הסף לתכנית הלימודים המבוקשת לא יוכל להתקבל לאותה תכנית לימודים, ללא קשר לבקשתו לבדיקת העדפה מתקנת.
 
 
מועמדים, המבקשים להירשם לפקולטה למשפטים במסגרת "העדפה מתקנת", מתבקשים לפעול גם כמוסבר בעמוד הנוגע לפקולטה למשפטים, בנוסף על הנאמר כאן, הן בהקשר להמצאת מסמכים נוספים ישירות לפקולטה, והן בהקשר לדרישות סף ייחודיות (ציון פסיכומטרי ורמת אנגלית).
 

 

הודעת קבלה/ אי-קבלה


הודעת קבלה או אי-קבלה לתכניות הלימודים השונות  הנשלחת מאגף רישום ומינהל תלמידים מתבססת על בדיקה מלאה של כל נתוני המועמד, כולל במסלול העדפה מתקנת, לכן הן סופיות.


אוניברסיטת תל-אביב אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים בעלי הנתונים המפורטים לעיל. מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתן הבלעדי של ועדות הקבלה.

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>