תכנית לתלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה

מצטייני תיכונים מהפריפריה

אוניברסיטת תל אביב מפעילה בשנת הלימודים תשע"ט תכנית לקבלת בוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה.

הוארך הרישום לתכנית מצטייני פריפריה לשנת תשע"ט, ניתן להירשם עד ליום 30.4.18.

 

הרישום במסגרת מצטייני הפריפריה  יתאפשר רק לתכניות לימוד שעדיין יהיו פתוחות לרישום עד ה-30.4.2018.

לתשומת הלב: תכניות הלימוד שלהלן ייסגרו לרישום כבר ביום 7.4.2018: רפואה, רפואת שיניים ואדריכלות. לתכניות אלה לא יתאפשר רישום אחרי 7 באפריל בשום מקרה.

 

מטרת התכנית

להרחיב את הנגישות של מועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ללימודים באוניברסיטת תל אביב ולסייע בקבלתם על סמך הצטיינותם בלימודים בבית הספר התיכון בלבד, ללא התייחסות לציון בבחינה הפסיכומטרית וללא צורך לעמוד בבחינה זו.

 

זכאים להגיש מועמדות לתכנית

בוגרים מצטיינים אשר סיימו לימודיהם בשנים 2011-2016 בבתי הספר, שעומדים באמות המידה שנקבעו במשותף ע"י האוניברסיטה ומשרד החינוך ואשר קבלו באמצעות בתי הספר מכתבי הזמנה להגיש מועמדות לתכניתלתשומת הלב, לא כל המחזורים בבתי הספר נכללים בתכנית. ניתן לבדוק את הזכאות להגיש מועמדות לתכנית כאן >> 

 

בוגרים משנים 2011-2016 שקיבלו מכתבי הזמנה לתכנית בשנים קודמות, זכאים להגיש מועמדות.

 

תנאי קבלה

 הקבלה לתכנית זו נקבעת ע"י ועדת הקבלה החוגית/היחידתית, על פי ציוני התלמידים בבחינות הבגרות ו/או בהתאם להצלחתם בבחינות כניסה מיוחדות  (אם נדרשות) ועל פי רמת ההכנסה לנפש במשפחתםעל המועמדים לעמוד במבחן המיון הארצי בשפה האנגלית (אמי"ר או אמי"רם או במבחן באנגלית שבבחינה  הפסיכומטרית). דרישת הסף האוניברסיטאית הינה רמת מתקדמים א' לפחות (100 נקודות בבחינה הפסיכומטרית או 200 נקודות בבחינת אמי"ר) עד תחילת שנת הלימודים. בחוגים מסוימים נדרשת רמה גבוהה יותר. יש לבדוק בדף התכנית המבוקשת.

מלגות למתקבלים

האוניברסיטה תעניק מלגות למשך שלוש שנות לימוד לתואר ראשון ויינתן סיוע בלימודים, ככל שיידרש.  

 

 

לפרטים ולמידע נוסף

ניתן ליצור קשר לשם בירור פרטים באמצעות פנייה לדוא"ל: outstand@tauex.tau.ac.il. ניתן לפנות גם בטלפון 03-6408770, שלוחה 4, בין השעות 13:30-15:30.

 

בהצלחה ונשמח לראותכם בין תלמידי התכנית! 

 

ניתן להגיש מועמדות לתכנית אך ורק לשנת הלימודים הבאה. זכאות לתכנית היא למשך שש שנים מיום סיום הלימודים בתיכון.

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive