תכנית לתלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה

 

מצטייני תיכונים מהפריפריה

אוניברסיטת תל-אביב מפעילה בשנת הלימודים תשע"ח תכנית לקבלת בוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה. לתשומת לבכם, הרישום לתכנית הוארך וימשך עד 17.5.2017.

הרישום למקצועות אדריכלות ורפואה הסתיים.

מטרת התכנית

להרחיב את הנגישות של מועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ללימודים באוניברסיטת תל-אביב ולסייע בקבלתם על סמך הצטיינותם בלימודים בבית הספר התיכון בלבד, ללא התייחסות לציון בבחינה הפסיכומטרית וללא צורך לעמוד בבחינה זו.

 

זכאים להגיש מועמדות לתכנית

בוגרים מצטיינים אשר סיימו לימודיהם בשנים 2010 - 2015 בבתי הספר המופיעים ברשימה שבאתר זה, שעומדים באמות המידה שנקבעו במשותף ע"י האוניברסיטה ומשרד החינוך ואשר קבלו באמצעות בתי הספר מכתבי הזמנה להגיש מועמדות לתכנית.

לתשומת הלב, לא כל המחזורים בבתי הספר שברשימה נכללים בתכנית. ניתן לבדוק את הזכאות להגיש מועמדות לתכנית על ידי הקשת מספר תעודת הזהות בחלונית שבצד השמאלי בדף זה. למועמדים שזכאים להגיש מועמדות לתכנית, ייפתח דף הנחיות להגשת המועמדות.

בוגרים משנים 2010 -2015, שקיבלו מכתבי הזמנה לתכנית בשנים קודמות, זכאים להגיש מועמדות. 

 

תנאי קבלה

 

 הקבלה לתכנית זו נקבעת ע"י ועדת הקבלה החוגית/היחידתית, על פי ציוני התלמידים בבחינות הבגרות ו/או בהתאם להצלחתם בבחינות כניסה מיוחדות  (אם נדרשות) ועל פי רמת ההכנסה לנפש במשפחתם.

על המועמדים לעמוד במבחן המיון הארצי בשפה האנגלית (אמי"ר או אמי"רם או במבחן באנגלית שבבחינה  הפסיכומטרית). דרישת הסף האוניברסיטאית הינה רמת מתקדמים א' לפחות (100 נקודות בבחינה הפסיכומטרית או 200 נקודות בבחינת אמי"ר) עד תחילת שנת הלימודים. בחוגים מסוימים נדרשת רמה גבוהה יותר. יש לבדוק בדף התכנית המבוקשת.

מלגות למתקבלים

האוניברסיטה תעניק מלגות למשך שלוש שנות לימוד לתואר ראשון ויינתן סיוע בלימודים, ככל שיידרש.  

 

 
לפרטים ולמידע נוסף

ניתן ליצור קשר לשם בירור פרטים באמצעות פנייה לדוא"ל: outstand@tauex.tau.ac.il. ניתן לפנות גם בטלפון 03-6408770, שלוחה 4, בין השעות 13:30-15:30.

בהצלחה ונשמח לראותכם בין תלמידי התכנית! 

 

להרשמה לתכנית יש להקליד את מספר תעודת הזהות בחלונית שבצד שמאל. שימו לב, ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח תיפתח בחודש פברואר 2017

 

ניתן להגיש מועמדות לתכנית אך ורק לשנת הלימודים הבאה. זכאות לתכנית היא למשך שש שנים מיום סיום הלימודים בתיכון.

לבדיקת זכאות ולהרשמה לתשע"ח

לבדיקת הזכאות להגשת מועמדותך לתכנית יש להקליד את מספר תעודת הזהות (תשע ספרות ברצף).

זכאים להגיש מועמדות בוגרים משנים 2010 - 2015

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive