תכנית לתלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה

מצטייני תיכונים מהפריפריה

אוניברסיטת תל אביב מפעילה בשנת הלימודים תשפ"א תכנית לקבלת בוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה.

 

מטרת התכנית

להרחיב את הנגישות של מועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ללימודים באוניברסיטת תל אביב ולסייע בקבלתם על סמך הצטיינותם בלימודים בבית הספר התיכון בלבד, ללא התייחסות לציון בבחינה הפסיכומטרית וללא צורך לעמוד בבחינה זו, יוצא מכלל זה החוג לסיעוד,  בו נדרש ציון פסיכומטרי של לא פחות מ 500 וזאת בהתאם לדרישת חוק הסיעוד .

 

זכאים להגיש מועמדות לתכנית

בוגרים מצטיינים אשר סיימו לימודיהם בשנים 2013-2018  בבתי הספר שעומדים באמות המידה שנקבעו במשותף ע"י האוניברסיטה ומשרד החינוך ואשר קבלו באמצעות בתי הספר מכתבי הזמנה להגיש מועמדות לתכנית. לתשומת הלב, לא כל המחזורים בבתי הספר נכללים בתכנית. לבדיקת זכאות להגשת מועמדות

בוגרים משנים 2013-2018 שקיבלו מכתבי הזמנה לתכנית בשנים קודמות, זכאים להגיש מועמדות.

 

 

תנאי קבלה

הקבלה לתכנית זו נקבעת ע"י ועדת הקבלה החוגית/היחידתית, על פי ציוני התלמידים בבחינות הבגרות ו/או בהתאם להצלחתם בבחינות כניסה מיוחדות  (אם נדרשות). על המועמדים לעמוד במבחן המיון הארצי בשפה האנגלית (אמי"ר או אמי"רם או במבחן באנגלית שבבחינה  הפסיכומטרית). דרישת הסף האוניברסיטאית הינה רמת מתקדמים א' לפחות (100 נקודות בבחינה הפסיכומטרית או 200 נקודות בבחינת אמי"ר*) למעט חוגים המבקשים רמת אנגלית גבוהה יותר, עד תחילת שנת הלימודים. בחוגים מסוימים נדרשת רמה גבוהה יותר. יש לבדוק בדף התכנית המבוקשת.

*לתשומת לב - החל מינואר 2020 חלה האחדה של סולם ציוני הבחינות המסווגות לרמת אנגלית. כל הציונים יחושבו על פי הסולם:  50-150. מועמד שיש בידו ציון מבחן אמי"ר מלפני שנת 2020, עליו להחסיר את הערך 100 מהציון, ולאחר מכן לבדוק את רמת האנגלית שלו בהתאם לטבלה בקישור

 

מלגות למתקבלים

לעומדים בקריטריונים לקבלת מלגה תעניק האוניברסיטה  מלגות למשך שלוש שנות לימוד לתואר ראשון ויינתן סיוע בלימודים, ככל שיידרש.  

 

הזכאות להגשת מועמדות נשמרת למשך 7 שנים מיום סיום הלימודים בתיכון. לשנת הלימודים תשפ"א  יש להגיש מועמדות כעת

לפרטים ולמידע נוסף

ניתן ליצור קשר לשם בירור פרטים באמצעות פנייה לדוא"ל: outstand@tauex.tau.ac.il. ניתן לפנות גם בטלפון 03-6408770, שלוחה 4 או או  073-3804508  

 

בהצלחה ונשמח לראותכם בין תלמידי התכנית! 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive