תוכנית לתלמידות ולתלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה
מצטיינים
מצטיינים

גם בשנת הלימודים תשפ"ה אוניברסיטת תל אביב מפעילה תוכנית לקבלת בוגרות ובוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה.

 

 

מטרת התכנית

 

להנגיש את הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב למועמדות ולמועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית באפיק קבלה אחר, ללא התייחסות לציון בבחינה הפסיכומטרית וללא צורך לעמוד בבחינה זו (יוצא מכלל זה לימודי הנדסת חשמל עם פיזיקה שבהם נדרש לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים (כולל פסיכומטרי)

 

זכאים להגיש מועמדות לתכנית

 

בוגרות ובוגרי תיכון אשר סיימו לימודיהם בשנים 2017 –2022, הנמנים בין חמשת התלמידים והתלמידות המצטיינים ביותר במחזור הלימודים שלהם בבתי הספר שעומדים באמות המידה שנקבעו במשותף ע"י האוניברסיטה ומשרד החינוך, ואשר קיבלו באמצעות משרד החינוך ו/או בתי הספר מכתב הזמנה להגשת מועמדות לתכנית. לתשומת הלב, לא כל המחזורים בבתי הספר נכללים בתכנית.

 

התכנית מיועדת למועמדות ולמועמדים אשר טרם החלו לימודים ו/או למדו כלל לתואר במוסד להשכלה גבוהה (למעט לימודים במוסד להשכלה גבוהה במהלך הלימודים בתיכון)

 

הזכאות להגשת מועמדות נשמרת למשך 7 שנים מיום סיום הלימודים בתיכון.

 

הגשת המועמדות לתכנית כוללת מספר שלבים, אותם יש לבצע בתקופת הרישום הרלוונטית לשנת הלימודים המבוקשת.

 

בשלב ראשון יש לבצע אימות זכאות בטופס בקישור שלהלן: טופס בקשה לאימות זכאות

 

לאחר האימות תישלח הודעה במייל מאת אוניברסיטת תל אביב המיידעת על המשך התהליך, הכולל רישום לאוניברסיטה, מילוי שאלון והגשת מסמכים.

 

 

המועד האחרון לסיום הליך הגשת המועמדות על כל שלביו לשנה"ל תשפ"ה הוא 31.3.2024.

 

קבלה לתכנית

 

הקבלה לאוניברסיטה במסגרת התכנית אינה מחייבת בחינה פסיכומטרית, אך על כל המועמדות והמועמדים לעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות והחוגיות האחרות ובכללן רמות אנגלית ועברית.

 

מספר המקומות בתכנית מוגבל והתכנית בוחרת את התלמידות והתלמידים מתוך שיקולים אקדמיים ותוך שימת דגש על הנגשת ההשכלה הגבוהה למצטיינים מהפריפריה. התכנית מתייחסת לשיקולים נוספים כגון הישגי התלמידים, נתונים סוציואקונומיים ועוד. הזכאות להגשת המועמדות אינה מהווה התחייבות לקבלה לתכנית.

 

 

מלגות למתקבלים

 

למועמדות ולמועמדים שיתקבלו לתכנית תעניק האוניברסיטה מלגות למשך שלוש שנות לימוד לתואר ראשון, בכפוף לעמידה בדרישות התכנית במהלך כל אחת משלוש השנים.

 

 

לפרטים ולמידע נוסף

 

ניתן ליצור קשר באמצעות פנייה לדוא"ל outstand@tauex.tau.ac.il או בטלפון 073-3804508.

 

בהצלחה!

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב