עבודה סוציאלית תואר שני

עבודה סוציאלית תואר שני

הקניית ידע ומיומנויות התערבות
 • אודות
 • איך מתקבלים?
 • מסלולי הלימוד
שנות לימוד: 2
מתכונת לימודים: עיוני/מחקרי
סגור לרישום:
תואר שני בעבודה סוציאלית מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות (1110 מסלול 0417)
תואר שני בעבודה סוציאלית מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות (1110 מסלול 1417)
תואר שני בעבודה סוציאלית מסלול קליני לטיפול בילד ונוער (1110 מסלול 0418)
תואר שני בעבודה סוציאלית מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה (1110 מסלול 0416)

 

 

עבודה סוציאלית תואר שני
עבודה סוציאלית תואר שני
 • הקניית ידע ומיומנויות התערבות
 • פיתוח ידע מקצועי ויישומו


בחינת מגוון רב של קבוצות אוכלוסייה:

 • משפחה
 • ילדים
 • נשים
 • ועוד

 

מסלולי לימוד בתואר השני

 • מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות - עם תזה וללא תזה - לימודים פעם בשבוע בימי שני
 • מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות – עם תזה וללא תזה-לימודים פעם בשבוע בימי שני 
 • מסלול קליני לטיפול בילד ונוער - עם תזה וללא תזה - (אפשרות ליום בשבוע (שני) החל מהסמסטר השני ללימודים 
 • מסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה - עם תזה וללא תזה - (אפשרות ליום בשבוע (שני) החל מהסמסטר השני ללימודים

  ·         

הכל מתחיל כאן

 

מטרת הלימודים

 

מקצוע העבודה סוציאלית, מעוגן בתפישה של "האדם בתוך סביבתו", ועל כן רואה מצוקות של אנשים, משפחות או קהילות, כקשורות ונובעות משילוב של גורמים אישיים ותהליכים חברתיים וכלכליים.


העובדים הסוציאליים פועלים מתוך גישה אינטגרטיבית לבעיות ולפתרונות ונדרשים לידע רב במגוון תחומים ולמיומנויות בהפעלת אסטרטגיות התערבות שונות. לפיכך, עבודה סוציאלית היא מקצוע הדורש למידה מתמשכת, שמבוססת על מחקר אמפירי ועל התבוננות מתמדת על הפרקטיקה ועל ההקשרים והסביבה בהם היא מיושמת. תכנית התואר השני מיועדת לאפשר ולקדם למידה זו.

בקורסי הידע יש התייחסות למגוון של קבוצות אוכלוסייה, לדוגמה: משפחה, ילדים ונשים. בקורסי ההתערבות מקנים המורים מיומנויות מתקדמות בפרקטיקה רפלקטיבית–ביקורתית, עיצוב מדיניות, התערבות קבוצתית, הדרכת הורים והתערבות עם ילדים.

בנוסף, בתכנית מוצעים קורסים בנושאים שעומדים במרכז הדיון הציבורי.

 

מלגות

 

לרשות בית הספר עומדות מלגות המוצעות לתלמידים. מידע לגבי המלגות והקריטריונים ניתן למצוא באתר בית הספר .

 

אפשרויות תעסוקה


עובדים סוציאליים מועסקים בסקטור הממשלתי והמקומי, במגזר השלישי (שלא למטרות רווח) ובמגזר הפרטי. הם עובדים במחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים, מרפאות קופת חולים, מרפאות פסיכיאטריות, שירותי מבחן לנוער ומבוגרים, פנימיות, בתי ספר, בתי סוהר, בתי אבות, שירותי הגירה וקליטה, מפעלי תעשייה, משרד הביטחון, צבא, ובארגונים חברתיים.

לייעוץ ולפרטים נוספים

מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות: שירה אמיר
03-6409192
X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive