תואר ראשון בלימודי מדע המדינה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
מורחב/דו חוגי
1031

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה עומד בסף הקבלה

או

תוספת  של 5 נקודות לציון התאמה הנמוך מהסף הנדרש עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים, בתנאי של ציון 80 בכל קורס, מתוך הרשימה: צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי, צעדים ראשונים במדעי המחשב , ההיסטוריה של ישראל המודרנית, מבוא למדעי הפסיכולוגיה , המוח - המכונה המופלאה מכולן

זכאות לבגרות וציון פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי (כללי) 680 ומעלה וגם זכאות לבגרות

ללא פסיכומטרי

זכאות לבגרות בממוצע 102 ומעלה 

או

זכאות לבגרות בממוצע 97 ומעלה וגם 2 קורסים מקוונים בציון 80 לפחות בכל אחד מהם מתוך הרשימה: צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי, צעדים ראשונים במדעי המחשב , ההיסטוריה של ישראל המודרנית, מבוא למדעי הפסיכולוגיה, המוח המכונה המופלאה מכולן

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 80 לפחות

או

זכאות לתואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 85 לפחות

השכלה אקדמית חלקית

השכלה חלקית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בהיקף 30 ש"ס לפחות וממוצע כל הקורסים שנלמדו לפחות 85 וגם ציון פסיכומטרי (כללי) 520 לפחות.

או

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע נמוך מ-80 וגם ציון פסיכומטרי (כללי) 600 לפחות

דגשים חשובים

  • התנאים האמורים בטבלה זו יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על בעלי תעודות מחו"ל
  • אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה. תלמידים המתקבלים במסגרת אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה נדרשים להגיע לרמת "מתקדמים ב'" לפחות באנגלית, עד יום פתיחת שנת הלימודים. פרטים על נהלי המעבר  באתר של האוניברסיטה הפתוחה. 

תלמידים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב ומבקשים לשנות/ להוסיף את ביה"ס כחוג שני, מתבקשים לעבור הליכי רישום כמקובל ובתאריכי הרישום הרגילים.

מומלץ למועמדים המעוניינים להתקבל על סמך השכלה אקדמאית חלקית או מלאה, לגשת לכל הבחינות במועד א' של סמסטר ב'.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב