מאסטר-טראק במדעי המוח - חישוביות עצבית

מדעי המוח - חישוביות עצבית - Master Track

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

רשאים להגיש מועמדות:

מועמדים מצטיינים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג,  בציון משוקלל של 88 לפחות.

הוועדה היחידתית הבין-תחומית רשאית לשקול קבלת מועמדים בעלי ציונים נמוכים מ 88 (אך לא  פחות מ- 85) בהתאם להישגיו המיוחדים של המועמד: יכולת חשיבה יצירתית ובין תחומית, הצגת יכולות מיוחדות, ידע או תכנון המחקר (על סמך הראיון ו/או ההמלצות).

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה בעלי ציון משוקלל 82 לפחות.

בעלי תואר בוגר במדעי המוח מאוניברסיטת תל אביב, או תוכניות דומות באוניברסיטאות אחרות(למשל מדעי הקוגניציה) יוכלו להתקבל לתוכנית ללא לימודי השלמה

מועמדים אשר נדרשים ללימודי השלמה של עד 8 ש"ס. לימודי השלמה ייקבעו פרטנית על בסיס הרקורד של המועמד ובהתייחס לאשכול אליו הוא מבקש להתקבל

 

פרטים על הליך הגשת המועמדות מפורסמים באתר החוג למדעי המוח:  https://sagol.tau.ac.il/Micro-Master

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

רותי וולף
03-6409385