תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה ומדעי המחשב במסגרת ביה"ס למדעי המוח

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1513

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

הרשמה בעדיפות ראשונה

ניתן להרשם בעדיפות ראשונה בלבד

ידע במתמטיקה

ציון 80 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל

או

ציון 88 ומעלה בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל

או

בעלי ציון 70-79 במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל וציון של 75 לפחות בבחינת הסיווג במתמטיקה

או

או ציון 75-87 במתמטיקה בהיקף 4 יח"ל וציון של 75 לפחות בבחינת הסיווג במתמטיקה

פסיכומטרי

ציון 670 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה  מדעים מדויקים* עומד בסף הקבלה

דגשים חשובים

  • ציון התאמה במדעים מדוייקים: מועמד ומועמדות שנבחנו ב-5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה בציון 55 לפחות בכל אחד מהם יקבל תוספת של 10 נקודות בונוס לציון ההתאמה הרגיל. 
  • החל בתאריך מסוים רשאי בית הספר סגול למדעי המוח להעלות את סף הקבלה בכל אחת מתוכניות הלימוד. התאריך עצמו יפורסם שבועיים מראש. העלאת סף הקבלה לא תשפיע על מי שכבר התקבלו ושילמו מקדמה ע"ח שכר הלימוד או על מועמדים שלא הסדירו שכ"ל, אך המועד להסדרתו טרם חלף. בית הספר למדעי המוח רשאי לקבוע תאריך לסגירת הרישום, שלאחריו יתקבלו מועמדים ומועמדות בקבלה חריגה בלבד.
  • מועמדים ומועמדות המבקשים להתקבל על סמך מכינה קדם אקדמית מוכרת נדרשים למכינה במסלול ריאלי.
  • העתודה האקדמית של צה"ל אינה מתירה לעתודאים להירשם לתוכנית זו.

  • על כל מועמד או מועמדת למלא טופס הצהרה אישית -טופס 14ב  בעת הרישום המקוון.

הרישום לתוכנית מתקיים בסמסטר א' בלבד.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב