לימודי רפואה: לימודים לקראת התואר "דוקטור ברפואה"

ד"ר לרפואה
6 שנות לימוד
חד-חוגי
0111 מסלול 0000

 

הרישום  יסתיים ב 12.5.24 לא יתקיים רישום מאוחר

 

רשאים להגיש מועמדות:

 

 • בעלי אזרחות ישראלית או תושב קבע.

 • בעלי ציון פסיכומטרי תקף של 700  לפחות. ציון בחינת SAT   ובחינת  ACT אינו ממיר בחינה פסיכומטרית לרפואה

 • בעלי תעודת בגרות ישראלית או בעלי תעודת בגרות מחו"ל השקילה לתעודת בגרות ישראלית או בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל.

 • ציון "עובר" בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לפחות. חובה על מי שנבחן במתמטיקה במועד חורף תשפ"ד ליידע בעת ההרשמה את משרד הרישום. על הציון להגיע לא יאוחר מ 15.5.24 (יש לעקוב אחר ציוני הבגרות במידע באישי למועמדים).

 • כל המועמדים נדרשים לציון 120 לפחות בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם (אמיר"נט לנבחנים מה 1.5.2024) או ציון 377 בחלק המילולי של בחינת ה SAT. רמת מתקדמים ב' או רמת פטור שהושגה בכל מסגרת אחרת, לרבות קורסים, אינה תקפה לרפואה.

 • מועמד שלמד קורס אקדמי במתמטיקה,  במוסד מוכר ע"י המל"ג , יגיש גיליון ציונים מקורי ובקשה מנומקת למשרד הרישום לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il  לא יאוחר ממועד סיום הרישום לבדיקת אפשרות קבלת פטור על סמך קורס זה. 

 • ניתן להירשם לרפואה בעדיפות ראשונה בלבד.

 • מועמד המבקש להירשם גם לתכנית הרגילה לרפואה 0111 וגם לתכנית לבעלי תואר 0102  ירשום את התכנית 0102 בעדיפות הראשונה ואת התכנית 0111 בעדיפות שנייה.

 • מועמד המבקש להירשם לתוכנית לימודי תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית לצד לימודי רפואה ירשם להנדסה בסימול 0555 מסלול 0102 בעדיפות ראשונה

 • מועמד המבקש להירשם לתוכנית לימודי תואר ראשון במדעי המחשב ומדעי החיים בדגש ביואינפורמטיקה לצד לימודי רפואה ירשם לביואינפורמטיקה 0368 במסלול 0304 בעדיפות ראשונה

 • הרישום לרפואה מתקיים לשנה א' בלבד.

 • מועמדים הלומדים לקראת תואר PHD (בכל תחום), וקיבלו אישור להצעת מחקר (נמצאים בשלב ב'), אם יתקבלו לרפואה, יוכלו להמשיך את לימודי ה – PHD, ולדחות את התחלת הלימודים ברפואה למשך שנתיים. התחלת לימודי רפואה, מותנית בסיום ה – PHD (הגשת עבודת תזה). יש להודיע על התחלת לימודי רפואה (MD) לא יאוחר מאמצע חודש יולי של השנה בה מבקשים להתחיל את הלימודים.

 

תהליך הקבלה

הקבלה לרפואה מבוססת על פרמטרים קוגניטיביים (בגרות או ממירי בגרות ופסיכומטרי) ועל פרמטרים לא קוגניטיביים (מבחני מור/מרקם).

בשלב הראשון נקבע ציון התאמה ראשוני על בסיס שקלול ציון הפסיכומטרי עם  ממוצע משוקלל של ציוני הבגרות או ממיר בגרות (הסבר מפורט בהמשך).

על בסיס ציון ההתאמה הראשוני נקבע מדרג של המועמדים ובעלי הציונים הגבוהים מוזמנים למערכת מבחנים לא קוגניטיביים: מבחני מור/מרקם (הכוללים שאלון אישי ביוגרפי ומרכז הערכה) .

לאחר קבלת הציונים הלא קוגניטיביים נקבע ציון התאמה לרפואה המשוקלל באופן הבא:

             30% ציון התאמה ראשוני (בגרות ופסיכומטרי).

            70% שקלול של ציוני המבחנים הלא קוגניטיביים (מור/מרקם).

על בסיס ציון התאמה לרפואה נקבע מדרג של המועמדים שלפיו יוצאות הודעות קבלה

 

חישוב ציון התאמה ראשוני

ציון ההתאמה ראשוני (טרום מור/מרקם), מחושב אוטומטית על פי אחת מהאפשרויות הבאות (עם הערך הגבוה מבין כל האפשרויות): 

 

 • חישוב ציון התאמה על בסיס בגרות: (כולל בגרות מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית) הציון מחושב לפי: 30% ציון ממוצע הבגרות ו-70% ציון הפסיכומטרי.

 • חישוב ציון התאמה על בסיס מכינה אוניברסיטאית: מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית המוכרת ע"י אוניברסיטת תל אביב, בממוצע 90 לפחות (ללא בונוסים), במסלול מדעי הטבע או מדעים מדויקים. הציון מחושב לפי: 30% ציון המכינה ו-70% ציון הפסיכומטרי. תלמידי מכינה המסיימים השנה, לא יוכלו להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשפ"ה. ניתן להשתמש בציונים לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ו.

 • חישוב ציון התאמה על בסיס  השכלה אקדמית חלקית מישראל או מחו"ל: השכלה אקדמית חלקית מוגדרת כהשכלה שמבוססת על 40 ש"ס אקדמיות לפחות בממוצע 80 ומעלה. חישוב ציון התאמה לרפואה מהשכלה אקדמית חלקית ייעשה באופן הבא: 1. אם מועמד למד בתכנית חד חוגית, והשיג 40 ש"ס לפחות - יילקח לחישוב ממוצע ציוני הקורסים שלו בחוג. 2. אם מועמד למד בתכנית דו-חוגית, והשיג רק באחד מהחוגים 40 ש"ס לפחות, יילקח עבורו הממוצע הגבוה מבין השניים: ממוצע הציונים בחוג או ממוצע הציונים הכללי של שני החוגים.  3. אם מועמד למד בתכנית דו-חוגית, 40 ש"ס לפחות בכל אחד מהחוגים - יילקח ממוצע הציון הגבוה מבין השלושה: ממוצע הציונים בחוג אחד או ממוצע הציונים בחוג שני או ממוצע הציונים הכללי של שני החוגים. 4. אם מועמד למד בתכנית דו-חוגית, ולא השיג 40 ש"ס לפחות בכל אחד מהחוגים - יילקח ממוצע הציונים הכללי משני החוגים, ובלבד שהוא אינו נמוך מ-40 ש"ס. ציון ההתאמה מחושב לפי: 50% ציון ההשכלה האקדמית החלקית ו- 50% ציון הפסיכומטרי

 • חישוב ציון התאמה על בסיס השכלה אקדמית מלאה מישראל או מחו"ל: מחושב למועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) בממוצע 80 לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  (בארץ או בחו"ל). עבור בוגרי מסלול דו חוגי, יילקח בחשבון ממוצע הציונים של שני החוגים. ציון ההתאמה מחושב לפי  50% ממוצע התואר  ו- 50% ציון הפסיכומטרי. מועמדים שסיימו לימודים במסלול ישיר לתואר שני (ואין להם תואר ראשון) יילקח בחשבון ממוצע הציונים של תואר שני.

 • מועמדים שגיליון הציונים שלהם כולל ציונים בינאריים, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שלפחות 25 מתוך ה-40 ש"ס יהיו של קורסים עם ציון מספרי (נכון לשנות הלימודים תשפ"ב עד תשפ"ד).

 • ידע באנגלית: נדרש ציון של 120 לפחות  במבחן המיון באנגלית שבמסגרת הבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם. ניתן להבחן עד מועד מרץ/אפריל 2024.  מועמדים בעלי SAT נדרשים להגיע לציון 377 לפחות בחלק המילולי. רמת "מתקדמים ב' " או רמת "פטור", שהושגה בכל מסגרת אחרת לרבות קורסים, אינה תקפה לרפואה. בחינת  ACT אינה מוכרת לצורך סיווג לרמת אנגלית. 

 • ידע בעברית: המועמדים לרפואה שהם חייבי ידע בעברית  נדרשים  להיבחן במבחן יע"ל/ יעלנט של המרכז הארצי ולהשיג ציון של 105(רמה ג') לפחות עד מועד מרץ/אפריל 2024, ולהגיע לרמת "פטור" עד תחילת שנת הלימודים השנייה. 

למידע מפורט בנושא  אנגלית  ועברית

**לבירורים בנושא אופן השקלול של תעודות מחו"ל ניתן לפנות למדור להערכת תעודות זרות לכתובת דוא"ל: Galina Revzon <galinar@tauex.tau.ac.il> 

 

קבלה על סמך הצטיינות יתרה לבעלי תואר ראשון

מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון), ממוסד אקדמי בישראל  המוכר על ידי המל"ג  ושסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה, יוכלו להגיש בקשה לדיון בקבלתם ללא פסיכומטרי בתנאים הבאים: 

 • תעודת בגרות מלאה

 • בתנאי  ציון "עובר" בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לפחות. פטורים מדרישה זו מי שלמד ועבר בהצלחה קורס אקדמי במתמטיקה במוסד אקדמי מוכר.

 • ציון 120 לפחות בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם 

המועמדים יישלחו למבחני המיון הלא קוגניטיביים.

יתקבלו עד 2 מועמדים, הגבוהים ביותר, בתנאי שהציון שלהם במבחנים הלא קוגניטיביים יהיה גבוה בחצי סטית תקן אחת מממוצע המתקבלים באותו מחזור, על פי חתך המתקבלים בגל הראשון.

מועמדים  אלה יירשמו במועדי הרישום הרגילים וימציאו המסמכים הנדרשים לפי כל ההנחיות החלות על בעלי תואר ראשון, לרבות אישור על ההצטיינות היתרה.

במקביל להגשת חומר ההרשמה יש לשלוח מייל לאורנה פלש   ornap@tauex.tau.ac.il עד לתאריך 30.4.2024 .

 

מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים

 • מועמדים שלמדו או לומדים רפואה או רפואת שיניים חייבים להמציא אישור מהמוסד בו הם לומדים לפיו הם רשאים להמשיך שם בלימודיהם (בתחום בו למדו) בשנה העוקבת.

 • מועמדים שלמדו רפואה או רפואת שיניים ולימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, יוכלו להירשם לרפואה לתוכנית השש שנתית או לתוכנית הארבע שנתית בתנאים המצטברים הבאים :

         1. הפסקת הלימודים היתה מסיבות אקדמיות בלבד ולא מסיבות משמעתיות

         2. הרישום החוזר יתאפשר רק למועמדים בעלי תואר ראשון בציון 80 לפחות

         3. הרישום החוזר יתאפשר לאחר צינון של 7 שנים

        4 .הרישום החוזר מותנה באישור של ועדת קבלה

 • כחריג יוכלו להגיש מועמדות, סטודנטים שלמדו רפואת שיניים ונכשלו בקורסים המחייבים מיומנויות מנואליות ולכן לא יכולים להמשיך בלימודי רפואת שיניים, בתנאי שסיימו תואר ראשון במדעי הרפואה בממוצע 75 ומעלה.

 • הקבלה לשנה א' בלבד.

 

 מבדקים נוספים: ועדת הקבלה, או תת ועדה מטעמה, רשאית לזמן מועמדים שעמדו בתנאיי הקבלה והתעוררה בעיה שמחייבת בירור נוסף לראיון או למבדק נוסף. הריאיון/המבדק הנוסף זה ישמש כחלק משיקולי הקבלה.

אי הופעה למבחנים תתפרש כוויתור על המועמדות לתכנית.

אין קבלה על תנאי, אין ועדת חריגים ולא ניתן לערער על החלטות הקבלה.

 

הגבלת מספר המועמדויות בקבלה לרפואה

ניתן להגיש מועמדות ללימודי רפואה 3 פעמים בלבד.

בביה"ס לרפואה בתל אביב ישנן שתי תכניות לימוד: תכנית שש שנתית ותוכנית לבעלי תואר (4 שנתית). ניתן להירשם 3 פעמים לכל תכנית בנפרד. מועמד שלא יתקבל לאחת מהתוכניות לאחר 3 ניסיונות, לא יוכל להגיש מועמדות פעם נוספת.

הספירה של מספר המועמדויות תחל ברישום לשנה"ל תשפ"ו.

 

 

מבחני מיון

מבחני  מיון לא קוגניטיביים

 מבחני מו"ר או מרק"ם

מערכות מו"ר ומרק"ם נועדו לאפיין את המועמדים לפי משתנים אישיים כגון: תקשורת בין אישית, מודעות עצמית, יכולת להתמודד עם מצבים.

למערכות מו"ר מרק"ם שני חלקים: שאלון אישי ביוגרפי ומרכז הערכה. כל חלק מתקיים ביום נפרד.

מרכז הערכה משלב שאלון אישיות ממוחשב, ראיונות מובנים ותחנות סימולציה.

רק מועמד שזומן למבחן מו"ר/מרק"ם מטעם ביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב יוכל להתקבל, אם ציון ההתאמה הסופי שלו יעמוד בחתך הקבלה.

 

 • מועמדים לרפואה יבחנו במבחן מו"ר או במבחן מרק"ם, ההתייחסות לציוני בחינת מו"ר ובחינת מרק"ם תהיה זהה.

 • מועמדים שנרשמו רק לאוניברסיטת ת"א יבחנו במבחן מו"ר במס"ר (המרכז הארצי לסימולציה רפואית) במרכז הרפואי תל השומר ע"ש שיבא.

 • מועמדים שנרשמו גם לאוניברסיטת ת"א וגם לאוניברסיטה העברית יוזמנו באופן אקראי לאחת משתי הבחינות. מועמדים אלה לא יוכלו לבחור את סוג הבחינה ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין הבחינות.

 • מועמדים שנרשמו גם לאוניברסיטת ת"א וגם לטכניון יוזמנו באופן אקראי לאחד משני אתרי הבחינה: מס"ר בתל השומר או הפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה. מועמדים אלה לא יוכלו לבחור היכן להיבחן ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין אתרי הבחינה.

 • מועמדים שנרשמו גם לאוניברסיטת ת"א, גם לאוניברסיטה העברית וגם לטכניון יוזמנו באופן אקראי לאחד משלושת אתרי הבחינה. מועמדים אלה לא יוכלו לבחור היכן להיבחן ולא ניתן יהיה להחליף את השיבוץ בין אתרי הבחינה.

 • מועמדים שירשמו ליותר מאוניברסיטה אחת מבין הנ"ל ויחליטו לבטל את מועמדותם לאחת מהאוניברסיטאות, ביטול המועמדות לא ישנה את השיבוץ שלהם לבחינה.

 • מועמדים שנרשמו גם לתכנית ה-6 שנתית וגם לתכנית לבעלי תואר (4 שנתי) יבחנו במועדים של התכנית ה-6 שנתית.

 • מועמד רשאי להיבחן בבחינה אחת בלבד. אם יוזמן, בטעות, לשתי בחינות עליו להודיע על כך מידית  ל"מרכז הארצי לבחינות והערכה". אם מועמד ייבחן בשתי בחינות השנה, אוניברסיטת ת"א תתחשב בציון הבחינה הראשונה בלבד.

 • הזימונים לבחינה יישלחו בדואר אלקטרוני, על ידי המרכז הארצי לבחינות.

 • ניתן יהיה לשלם עבור הבחינה עד 48 שעות בלבד מרגע קבלת הזימון לבחינה, רק תשלום בזמן יבטיח את המקום בבחינה.

 • מועמד שאין בכוונתו להיבחן מתבקש להודיע מידית ל"מרכז הארצי לבחינות והערכה " על מנת שניתן יהיה  לזמן את הבא בתור.

*ציוני מו"ר/מרק"ם תקפים לשלוש שנים. לצורך קבלה לשנת הלימודים תשפ"ה תקפים המבחנים מהשנים: 2022 , 2023, 2024

מועמד שיש ברשותו ציון תקף, יכול לבחור שלא לגשת לימי הערכה. במידה והחליט להבחן שוב, הציון שייחשב לו יהיה הגבוה מבין הבחינות.  

 

מועדי הבחינות

 

 • יום השאלונים (הביוגראפיים) יתקיים ב -19.7.2024.

 •  ימי הערכה במס"ר יתקיימו בין התאריכים 14.7.24 עד 17.7.24. מספר ימי הערכה ייקבע בהתאם למספר הנבחנים בפועל, ולא בהכרח בכל הימים.

 • לא ניתן יהיה להיבחן רק בחלק ממרכיבי הבחינה. 

 

 

היבחנות בתנאים מותאמים ביום השאלונים או במרכז ההערכה

 • מועמד עם מגבלה פיזית חמורה או לקות למידה העלולה לפגוע בתפקודו, וסבור שהוא זכאי לתנאים מותאמים בבחינות מו"ר, מרק"ם או מר"ב, יכול להגיש בקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. להגשת הבקשה יש לפעול לפי הוראות המפורטות באתר המרכז . 

         את הבקשה יש לשלוח לפני הזימון לבחינות הקבלה לרפואה ולא יאוחר מהתאריך האחרון להגשת בקשה לתנאים מותאמים המתעדכן באתרי מוסדות הלימוד ובאתרי מאל"ו בכל שנה .

         האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה לבתי הספר לרפואה אך טרם נדחה .

         פרטים נוספים ומידע אודות אופן שליחת הבקשה באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה .

 

 עבור שאלון אישי ביוגרפי שיתקיים בתאריך 19.7.2024 על המסמכים להגיע למאל"ו לא יאוחר מ 5.6.2024. 

 

 • תנאי בחינה מותאמים ניתנים לנבחנים שלהם לקות המשבשת מאוד את התפקוד 

 • תנאים מותאמים ניתנים תוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים .

 • לא ניתנים תנאים מותאמים בשל מגבלה שמקורה רגשי כגון חרדת בחינות .

 • מערכות מו"ר , מרק"ם ומר"ב שונות מבחינות אחרות במטרותיהן , בכישורים שהן מודדות ובמבנה שלהן לכן לא בהכרח ינתנו למועמד התנאים שניתנו לו בבחינות אחרות של מאל"ו . 

 

 

             

 

 

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב