ידיעת השפה העברית - לתואר שני
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה העברית

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

ידיעת השפה העברית לתואר שני

להלן טבלה המפרטת את הדרישה לידיעת השפה העברית לתואר שני בפקולטות:

 

פקולטה/ביה"ס

דרישת עברית

מדעי הרוח

בכל החוגים נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לחוג ללימודים אמריקנים ולתכניות הנלמדות בשפה האנגלית

 

 

אמנויות

נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לקולנוע תיעודי הנלמד בשפה האנגלית

 

ביה"ס למוזיקה

לא נדרשת ידיעת השפה העברית פרט למגמה למוזיקולוגיה

 

מדעי החברה

נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לתכניות בינלאומיות ולתכניות המועברות בשפה האנגלית

 

הנדסה

בכל יחידות הלימוד לא נדרשת ידיעת השפה העברית פרט למחלקה להנדסת תעשיה (שם נשארת הדרישה)

 

ניהול

נדרשת ידיעת השפה העברית פרט לתכנית הבינלאומית באנגלית IMBA ותכנית קלוג רקנאטי

בתכנית MBA פטורים רופאי שיניים (DMD)

 

מדעים מדויקים

נדרשת ידיעת השפה העברית ביחידות: לימודי סביבה (סימול 0910), גאפיזיקה וגאוגרפיה

לא נדרשת ידיעת השפה העברית ביחידות: לימודי סביבה (סימול 0344) מדעי המחשב,

כימיה, פיזיקה, סטטיסטיקה, מתמטיקה

 

מדעי החיים

לא נדרשת ידיעת השפה העברית

 

משפטים

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס לחינוך

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס לאדריכלות

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס לעבודה סוציאלית

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

ביה"ס למקצועות הבריאות

נדרשת ידיעת השפה העברית

 

הפקולטה לרפואה

נדרשת ידיעת השפה העברית פרט למדרשה לתארים מתקדמים ולמדעי רפואת השיניים

 

ביה"ס למדעי המוח

לא נדרשת ידיעת השפה העברית

 

 

 

המועמדות והמועמדים הבאים פטורים מהמבחן גם אם בטבלה שלעיל מצוין אחרת:

 

1. בעלי ובעלות תעודת בגרות ישראלית.

2. בוגרי ובוגרות מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים (לא כולל שלוחות מחו"ל). כל מקרה יידון לגופו מול המרכז ללימודי עברית.

3. בוגרי ובוגרות שלוש שנות לימוד בבתי הספר לסיעוד בארץ.

4. מסיימי ומסיימות כיתה י', שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות, בבתי ספר ששפת ההוראה בהם היא עברית ועברו את בחינת הבגרות בלשון מטעם משרד החינוך בהצלחה.

5. בבית הספר לבריאות הציבור - רופאות ורופאים בעלי רישיון לעסוק ברפואה בישראל פטורים מחובת עברית.

6. בהתמחות ניהול מערכות בריאות בחוג לניהול - רופאות רופאים בעלי אישור תואר מומחה.

 

מועדי הבחינה

 

  • כל המועמדות והמועמדים שאינם פטורים מהוכחת רמת עברית, נדרשים להיבחן בכל אחד מהמועדים  עד מועד ספטמבר 2022, למעט מועמדות ומועמדים לתכנית רפואה לבעלי תואר ראשון  (סימול חוג 0102), שחייבים להיבחן לא יאוחר ממועד יולי 2022

  • כל המועמדות והמועמדים לסמסטר ב' יכולים להיבחן בכל המועדים השנה עד מועד דצמבר 2022

  • מועדי מבחן יע"ל מפורסמים באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה

  • בחינת יע"ל בתנאים מותאמים נערכת במועדים האלה: פברואר, אפריל, יולי ודצמבר. הבחינה בתנאים מותאמים נערכת ביום הבחינה המצוין בטופס ההרשמה, או כמה שבועות לאחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים ולנרשמות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה. 

 

 

רמות הידע בעברית

 

מבחן יע"ל מסווג את הנבחנים והנבחנות לחמש רמות, כמפורט בטבלה להלן:

 

הציון   הרמה
58-50 נכשל
83-59  רמה א'
104-84 רמה ב'
131-105 רמה ג'
132 ומעלה פטור

 

הציון במבחן יע"ל מועבר לאוניברסיטאות וישלח לנבחנים ולנבחנות באמצעות כתובת המייל או בדואר. כמו כן, ניתן לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה בסמוך להעברת הציון לאוניברסיטאות.

 

 

מועד אחרון להשגת רמת ה"פטור" בעברית

 

מועמדות ומועמדים חייבים להגיע לרמה ג' לפחות עד לפני התחלת לימודיהם ולהגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידות ותלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת רמת ה"פטור" לתלמידים – כל מקרה לגופו של עניין.

 

 

הרשמה למבחן יע"ל

 

ניתן להירשם לבחינת יע"ל ולשלם עבורה באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - למידע נוסף ניתן לפנות אל מדור פניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001; פקס  02-6759543; טל'  02-6759555

 

הרשמה לבחינת יע"לנט

 

מאל"ו פתח את מערכת ההרשמה הישירה לבחינת יעלנט. כל אדם הזקוק לבחינת ידע בעברית יכול כעת להירשם לבחינת יעלנט ולקבל שיבוץ באופן עצמאי.

לפי שעה, בחינות בהרשמה ישירה מתקיימות במרכז הבחינות של מאל"ו בחיפה בלבד.

בתחילת 2022 צפויים להיפתח מרכזי בחינות במקומות נוספים בארץ.

ההרשמה פתוחה לכולם, והיא על בסיס כל הקודם זוכה.

על המתעניינים לפנות לאתר מאל"ו בכתובת: https://www.nite.org.il/other-tests/yaelnet

לאחר הכנסת הפרטים האישיים וקריאת נהלי ההרשמה יוכלו הנרשמים לבחור את תאריך הבחינה הנוח להם, לשלם, ולקבל הזמנה לבחינה ללא מעורבות מוסד הלימודים.

שימו לב, יש להמתין 35 יום לפחות בין כל שתי היבחנויות בבחינת ידע בעברית (יע"ל / יעלנט).

 

 

 

לימודי השפה העברית להשגת רמת הידע הנדרשת

 

  • האוניברסיטה אינה מקיימת, במסגרת לימודי החובה לתואר, קורסים לידיעת השפה העברית. ניתן ללמוד את השפה העברית במסגרת חוץ אוניברסיטאית, לפי בחירת התלמיד או התלמידה.

  • אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא באמצעות המרכז ללימודי עברית, לו העניקה האוניברסיטה הרשאה לתת את שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים הם בתשלום אשר ישולם ע"י התלמיד או התלמידה למרכז.

 

 

קורס קיץ מרוכז

 

  • במסגרת המרכז ללימודי עברית מתקיים קורס קיץ מרוכז (בחודשי הקיץ) בכל רמות הלימוד. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום (גובה התשלום יפורסם בחודש מאי). הקורסים מיועדים למועמדים ומועמדות ולתלמידים ותלמידות שלא הגיעו לרמה ג' במבחן יע"ל, או למבקשות והמבקשים לקבל "פטור" בעברית שלא במהלך שנת הלימודים.
  • הרישום לקורס הקיץ ייערך במשרד המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה, החל מחודש יוני.