תואר ראשון בתוכנית המשולבת למדעי החיים ומדעי הרפואה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
תכנית משולבת
0104 מסלול 0455

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

הרשמה בעדיפות ראשונה

ניתן להרשם בעדיפות ראשונה בלבד

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה עומד בסף הקבלה

או

תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג וגם: ציון התאמה (המשוקלל עם ציון גמר התואר* )

דגשים חשובים

  • ציון התאמה-עם-תואר הוא ציון התאמה לבעלי תואר אקדמי, שבחישובו מומר ממוצע הבגרות בממוצע התואר.
  • העתודה האקדמית של צה"ל אינה מתירה לעתודאים להירשם לתכנית זו.
  • על כל מועמד.ת לצרף לתדפיס הרישום גם טופס הצהרה אישית - טופס 14ב'- כשהוא ממולא (בעט כחולה) וחתום על ידי המועמד, יש לשלוח  טופס מקורי
  • "אפיק מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה לתוכנית. הקבלה במסגרת זו היא לשנה ב' אולם על המתקבלים להשלים קורסים מתוך לימודי שנה א', כך שלא ניתן לסיים את התואר תוך שנתיים ממועד קבלתם לאוניברסיטה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' לפחות באנגלית עד תחילת הלימודים באוניברסיטת תל אביב
  • קישור לאתר התוכנית 

 

 

 

ביולוגיה הינה תחום העוסק במדעי החיים, ומשמש כציר מרכזי בתחומי המדעים בכלל. הביולוגיה משיקה לתחומי מדע השונים כוללים את מדעי המחשב (ביו-אינפורמטיקה), כימיה (ביוכימיה), פיזיקה (ביופיזיקה), מדעים לצורך תעשייה (ביוטכנולוגיה), פסיכולוגיה (פסיכו-ביולוגיה) ועוד.

מהפכת הגנום שהתחוללה בשנים האחרונות, נתנה תנופה משמעותית למחקר הביולוגי לסוגיו! ההתקדמות המשמעותית הזו מתבטאת ביצירות תובנות מדעיות מעמיקות, שהובילו לתמורות הרבות באיכות ותוחלת חייו של האדם במאה ה-21. אולם, בצד תובנות אלה הופיעו גם אתגרים חדשים.

 

לכן, הבנה יסודית של מנגנוני חיים בסיסיים, קריטית לשם לפיתוח טיפולים תרופתיים חדשניים וכו׳.

הלימודים בתוכנית המשולבת מקנים ידע רב הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המחקרי

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב