תואר שני בלימודי מגדר

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0607

תנאי רישום וקבלה לתואר שני בלימודי מגדר

פיתוח חשיבה מגדרית והטמעתה בתיאוריה, במחקר, במדיניות ובעשייה חברתית

רשאים להגיש מועמדות:

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג,  בציון גמר 80 ומעלה.

בוגרים שאינם מתחום לימודי נשים ומגדר יחויבו בלימודי השלמה. היקף לימודי ההשלמה ייקבע באופן פרטני בהסתמך ובהתאם ללימודים קודמים.

במקרים חריגים תישקל קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר דנה אולמרט
ימי קבלה: בתיאום מראש
יעוץ אקדמי: כנרת להד
ימי קבלה: בתאום מראש
עוזרת ניהולית: חגית כרמל
03-6405937
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 10:00-14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
מזכירות סטודנטים: רות עלון
03-6405936
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 10:00-14:30
בניין רוזנברג, חדר 210