תואר ראשון בלימודי הלשון העברית

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
0614 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי (כללי) 450 ומעלה וגם זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ציון התאמה

ציון התאמה 500 ומעלה

ללא פסיכומטרי

ממוצע בגרות 102 ומעלה

או

תעודת סיום תיכון מחו"ל השקילה לבגרות ישראלית: ממוצע 90 ומעלה (בסולם ציונים ישראלי)

או

ממוצע ציוני בגרות (ללא בונוסים) במקצועות ההומניים* 85 ומעלה

או

זכאות לבגרות וגם שלושה קורסים מקוונים שנלמדו באוניברסיטת תל אביב, בציון 80 ומעלה כל אחד מהם, מתוכם שניים לפחות בתחום מדעי הרוח.

או

כאות לתעודת בגרות וגם השכלה אקדמית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף 30 ש"ס אקדמיות לפחות, בממוצע 85 ומעלה

או

תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג 

או

תואר מוסמך (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

או

זכאות לתעודת בגרות וגם גיל 40 ומעלה

דגשים חשובים

  • *מקצועות חובה הומניים המופיעים בתעודת הבגרות מתוך הרשימה הבאה: תנ"ך, הבעה עברית (כולל עברית לבעלי תעודת בגרות ערבית, ועברית לאקסטרנים), ידע העם והמדינה/תולדות עם ישראל, היסטוריה, אזרחות, ספרות, מחשבת ישראל, אנגלית (ושפה זרה נוספת – אם יש). 
  • סטודנטים שהתקבלו במעמד "לא מן המניין" משום שחסרה להם בחינת בגרות, נדרשים לגשת לבחינה במועד החורף הסמוך לראשית שנת לימודיהם הראשונה. על המועמדים הנ"ל למלא טופס מספר 1 המהווה תחליף לתעודת בגרות עד לקבלת אישור זכאות ממשרד החינוך. תלמיד שידחה בחינתו לקיץ מסתכן בכך שתוצאות הבחינה לא יגיעו במועד ודבר זה יגרום להפסקת לימודיו. מעמד "לא מן המניין" אפשרי אך ורק לשני הסמסטרים הראשונים ללימודים באוניברסיטה. בשום מקרה לא תתאפשר הארכת מעמד זה לסמסטר שלישי.
  • מועמדים המבקשים להתקבל דרך אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, נדרשים ללמוד קורסים בהיקף כולל של 36 נקודות זכות בציון 80 לפחות בכל קורס ובממוצע 80 לפחות. מועמדים העומדים בממוצע הקורסים הנדרש, אבל הציון בשני קורסים לכל היותר הוא בין 75-79, יוכלו להגיש בקשה לוועדת קבלה של הפקולטה למדעי הרוח בצירוף גיליון ציונים. מועמדים המבקשים להירשם באפיק המעבר, לחוג שאינו מופיע ברשימת החוגים של הפקולטה למדעי הרוח, לוועדת קבלה של הפקולטה למדעי הרוח בצירוף גיליון ציונים. הקבלה באפיק זה הינה לשנה א'.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב