תואר ראשון במדעי המחשב

תואר ראשון
3-4 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0368

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

אפיק מעבר מהאו"פ

מדעי המחשב לנרשמים לשנה ב' על סמך אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה בלבד

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות