תואר ראשון במדעי המחשב

תואר ראשון
3-4 שנות לימוד
חד חוגי/דו חוגי
0368

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

מבט מהיר על דרישות הסף של התוכנית
כדי להתקבל לתוכנית הלימודים עליך לוודא עמידה בכול הדרישות הבאות
אייקון עדיפות ראשונה

הרשמה בעדיפות ראשונה

אייקון פסיכומטרי זמני

פסיכומטרי

אייקון מתמטיקה

ידע במתמטיקה

מבט מהיר על מסלולי הקבלה
לעומדים בדרישות הסף של התוכנית, הקבלה ללימודים מתאפשרת באמצעות אחד ממסלולי הקבלה הבאים:

ציון התאמה

לוח זמנים

מרץ/אפריל

המועד האחרון להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

מאי

המועד האחרון להמצאת ציוני בגרות: סוף מאי או סגירת ההרשמה, המאוחר מביניהם

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת רמת הידע הנדרש בשפה האנגלית כתנאי קבלה

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להיבחנות/השגת רמת הידע הנדרש בשפה העברית כתנאי קבלה

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית הנלמדת בשנה זו

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית

מחצית אוגוסט

המועד האחרון להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם

הערות

קבלה במסגרת אפיק מעבר מהאו"פ - ניתן להגיש מסמכים עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים .

הערות

קבלתם של מועמדים במסגרת תכנית אודיסאה באוניברסיטת תל אביב, תידון גם על סמך בגרויות מועד קיץ

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות