תואר שני בלימודי הנדסה מכנית

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0540

לימודי הנדסה מכנית תואר שני

הכשרת מהנדסים מכאניים למגוון תפקידים בעולם טכנולוגי מתחדש

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר ( תואר ראשון B.Sc.), המוכר על ידי המל"ג,  בהנדסה או במדעים מדויקים, בעלי ציון גמר בלימודי התואר הראשון של 80  לפחות.

לפי החלטת ראש בית-הספר, מועמד שרמת ציוניו נמוכה מסף הקבלה ולא פחותה מ- 75, יכול להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "על-תנאי" לתקופה שלא תעלה על שנה. ראש בית-הספר רשאי לקבוע למועמד המעוניין להתקבל כסטודנט "פנימי" תכנית השלמות של קורסים מתואר ראשון לפי סעיף ד' להלן. למועמד המעוניין להתקבל כסטודנט "חיצוני"  תיקבע תכנית לימודים של קורסים מתואר שני עם תנאי מעבר למעמד "מן המניין".

סף הקבלה עשוי להשתנות משנה לשנה ותלוי בבסיס הידע, ברקע לימודי התואר הראשון של המועמד ובמיקום יחסי (מדרג) במחזור לימודי התואר הראשון. על המועמד להמציא אישור על מיקומו בכיתה בעת ההרשמה.

חלק מהמועמדים יידרשו להשלים מספר קורסים מלימודי התואר הראשון בהתאם לבסיס הידע ורקע לימודי התואר הראשון. הקבלה תהיה ללימודי השלמה שיכללו 2-6 קורסים לפי שיקול דעת ועדת קבלה של ביה"ס, ואחר בחינת תיק הסטודנט וראיון אישי - אם יידרש.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: פרופ' אברהם
מזכירות תואר שני: גב' ליאת כהן
03-6405791
בניין וולפסון להנדסה מכנית, חדר 112
מזכירות תואר שני: ורד ידגר רז
03-6408372
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 110