תואר שני בלימודי הנדסת תעשייה

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0571

לימודי הנדסת תעשייה תואר שני

התמודדות עם אתגרים בסביבה גלובאלית עם טכנולוגיות מתקדמות

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

ללימודי התואר השני בהנדסת תעשייה רשאי להגיש מועמדות נרשם הממלא אחר כל התנאים המפורטים בידיעון הפקולטה וכן בתנאים להלן (אלה תנאי רישום ואין בהם הבטחה לקבלה):
 

בעל תואר בוגר תואר ראשון (B.Sc.) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהנדסה או במדעים מדויקים, בממוצע משוקלל של 80 לפחות.

על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון.

הממוצע המשוקלל המינימלי לקבלה משתנה משנה לשנה ותלוי גם ברקע לימודי התואר הראשון וכן בבסיס הידע של המועמד.

בוגרי מסלולים אחרים (מלבד הנדסת תעשייה באוניברסיטת תל-אביב) עשויים להידרש לתכנית השלמות ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

  ועדת הקבלה רשאית לשקול את קבלתם של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: פרופ' ערן חנני
מזכירות תארים מתקדמים: גב' ליאת כהן
03-6405791
בניין וולפסון להנדסה מכנית, חדר 112
מזכירות תארים מתקדמים: ורד ידגר רז
03-6408372
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 110