קבלה ואי-קבלה
קבלה ואי-קבלה
קבלה ואי-קבלה
הודעות על קבלה או על אי-קבלה לאוניברסיטה

הודעות קבלה/אי קבלה לאוניברסיטה נשלחות בדואר עד תחילת הלימודים, למעט מקרים ספורים שבהם תגיע התשובה כמה ימים לאחר תחילת שנת הלימודים.

 

הודעת קבלה לאוניברסיטה נשלחת על ידי משרד הרישום והקבלה בלבד. להודעות על קבלה הנשלחות מיחידות הלימוד עצמן, וגם להחלטות קבלה הרשומות באתר האינטרנט אין תוקף של הודעת קבלה רשמית לאוניברסיטה. אם לא צוין אחרת, הקבלה היא לשנה א'.

 

על המועמדים והמועמדות לבדוק מצב ההחלטות באתר האינטרנט. מועמד או מועמדת הרואים באתר החלטת קבלה ולא קיבלו הודעה רשמית על כך תוך שבועיים ממועד ההחלטה, חייבים להתקשר למוקד הרישום על מנת לבדוק את הסטטוס שלו.

 

מועמד או מועמדת שהתקבלו חייבים לשלם את המקדמה לשכר לימוד עד המועד שנקבע להם. אי תשלום במועד עלול לגרום לביטול הקבלה.

 

נספחים להודעת קבלה >

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב