תואר שני MFA בלימודי אמנות התיאטרון

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי

לימודי אמנות התיאטרון תואר שני M.F.A

הכשרה עיונית ומעשית בתחומי אמנות התיאטרון, המופע והתרבות החזותית

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

דרישות מוקדמות למועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) באמנות התיאטרון:

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בחוג לאמנות תיאטרון בציון ממוצע 80 לפחות.

הציון המשוקלל בקורסים המעשיים בתחום בו מבקשים התלמידים להתמחות יעמוד על 90 לפחות.

הוועדה רשאית להזמין מועמדים לריאיון אישי על פי שיקול דעתה.


 

דרישות מוקדמות למועמדים בעלי תואר בוגר מתחומים אחרים:

זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר 80 לפחות.

מועמדים אלה יחוייבו בלימודי השלמה. לימודי ההשלמה יכללו קורסים עיוניים ו/ או מעשיים מלימודי התואר הראשון בהתאם למסלול הלימודים שנבחר.

הציון המשוקלל בלימודי ההשלמה בתחום המעשי בו התלמיד מבקש להתמחות יעמוד על 90, ובקורסים העיוניים יעמוד על 80.

הוועדה רשאית להזמין מועמדים לריאיון אישי על פי שיקול דעתה.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולמידע נוסף
ראש החוג: ד"ר דרור הררי
עוזרת מנהלית בכירה: דנה אורן
03-6408612
בניין מקסיקו, חדר 105
מזכירת סטודנטים: הילה פאלק
03-6408612
ימי קבלה: א', ב', ג', ה' 15:00-10:00 | ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
יועץ לתואר השני העיוני: ד"ר דרור הררי
יועץ לימודי בימוי: מר איגור ברזין
יועצת שחקן-יוצר-חוקר: ד"ר דפנה בן-שאול
יועץ ת.שני מעשי קהילתי: ד"ר חן אלון