תואר שני בלימודי מוזיקה

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי

לימודי מוזיקה תואר שני

הכשרת דור העתיד של מוזיקאי ישראל בשיתוף פעולה ייחודי עם התזמורת הפילהרמונית

תנאי רישום וקבלה

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג במוזיקה  .B.Mus או .B.A בהתמחות רלוונטית. בציון גמר 80 לפחות.

במגמות המעשיות: ציון במקצוע הראשי 90 ומעלה (נגינה, שירה, קומפוזיציה, ניצוח).

מועמדים לכל המגמות נדרשים לבחינת כניסה/ ראיון במקצוע הראשי.

מועמדים שנרשמים לתואר שני לאחר הפסקה של שנה לפחות מסיום לימודיהם לתואר ראשון, חייבים בבחינת כניסה, אלא אם ועדת הקבלה תחליט אחרת.

מועמדים לכל המגמות שהנם בוגרים ממוסדות אקדמיים אחרים:  לאחר הקבלה לביה"ס תתקיימנה בחינות התאמה במקצועות התיאורטיים שתכלולנה רכיבים בכתב ובע"פ וע"ס תוצאותיה ייקבע אם נדרשות השלמות מלימודי התואר הראשון (במסגרת "לימודי השלמה").

בית הספר אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל. מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: מר עדי רוזנקרנץ
03-6405092
ימי קבלה: יום ב'
שעות: 12:00-11:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
מזכירות החוג: גב' מירב רבניאן
03-6408415
ימי קבלה: ב'-ה' 15:00-09:00 | א' 16:00-12:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37