תואר שני מחקרי ותואר שני עיוני בלימודי קולנוע

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0851

לימודי קולנוע תואר שני מחקרי ותואר שני עיוני מוסמך MA

מחקר עכשווי בקולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשה בארץ ובעולם

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר של 80 לפחות וכן ציון 85 ומעלה בעבודות הסמינריוניות והפרוסמינריוניות בלימודי התואר הראשון.

בית הספר אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל. מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה.

הרישום והקבלה נעשה באופן ראשוני למסלול העיוני בלבד.

יש לצרף בעת ההרשמה:

  • טופס פרטים אישיים (טופס מס' 4 ב')

  • קורות חיים  

  • הצהרת כוונות (תחומי עניין בקולנוע וטלוויזיה שתרצו לחקור ורקע בתחום)

  • גיליונות ציונים של השכלה אקדמית קודמת

לאחר הרישום, מזכירות בית הספר תפנה אל המועמד/ת ותבקש להגיש דוגמת כתיבה אקדמית (עבודה מהתואר הראשון).
 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר בועז חגין
ימי קבלה: בתיאום מראש
ייעוץ למועמדים: ד"ר אוהד לנדסמן
מזכירת תלמידים - תואר שני: נורית סובלסון
03-6409483
בניין מקסיקו, חדר 117