תואר שני בלימודי אדריכלות

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0881

לימודי אדריכלות תואר שני

הרחבת ההשכלה של אדריכלים ואנשי מחקר בתחום המקצועי, המחקרי והעיוני

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) מקצועי חמש שנתי באדריכלות (B.Arch.) או תואר מוסמך מקצועי (M.Arch) באדריכלות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ואשר סיימו לימודיהם בציון ממוצע של 80 לפחות.

בעלי תואר מוסמך (תואר שני)  מקצועי באדריכלות בתכנית במתכונת 2+3  או 2+4  ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, ואשר סיימו לימודיהם בציון ממוצע של 80 לפחות.

בוגרי תואר ראשון באדריכלות (B.A/Bs.c) או במקצועות אחרים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ואשר סיימו את לימודיהם בציון ממוצע של 85 לפחות. מועמדים אלה יגישו לוועדת ההוראה והקבלה של ביה"ס לאדריכלות מסמך הצהרת כוונות המפרט את מטרותיהם וכוונותיהם בלימודי התואר השני, ומסמך קורות חיים מפורט. מועמדים שיתקבלו ידרשו ללימודי השלמה להשלמות שיקבעו ע"י ועדת ההוראה ועד 16 ש"ס בציון ממוצע של 85 לפחות.

ההחלטה על הקבלה היא בידי ועדת הקבלה ללימודי התואר השני של ביה"ס לאדריכלות. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים לראיון קבלה על פי שיקול דעתה.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

לייעוץ ולפרטים נוספים
יעוץ אקדמי: פרופ' טליה מרגלית
ימי קבלה: בתיאום מראש
מזכירות תואר שני: ריקי חבצקי
03-6405455
ימי קבלה: ימים א', ד' 13:00-10:00 | יום ב', ה' 13:00-09:00