תואר ראשון בלימודי אדריכלות

תואר ראשון
5 שנות לימוד
חד-חוגי
0881

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

דרישות הסף של התוכנית

פסיכומטרי

ציון מעל 550 בפסיכומטרי

או

בעלי תואר מוסמך (תואר שני) או תואר שלישי במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג

מבדקי מיון

חובה מבחן מיון

ידע במתמטיקה

ציון 70 ומעלה בבגרות בהיקף 5 יח"ל

או

ציון 80 ומעלה בבגרות בהיקף 4 יחידות לימוד

או

ציון 90 ומעלה בבגרות בהיקף 3 יחידות לימוד

אפיקי קבלה

ציון התאמה אדריכלות

ציון קבלה (מבוסס על – 50% ציון ההתאמה*  ו – 50% ציון מבחן המיון) עומד בסף הקבלה.

דגשים חשובים

 • הרישום לביה"ס יסתיים ב- 31.03.24- לא יתקיים רישום מאוחר 

 • ציון התאמה* מורכב משקלול בין ממוצע הבגרות (או: ממוצע מכינה, תעודת סיום תיכון חו"ל השקילה לבגרות ישראלית) והציון הפסיכומטרי או לחלופין תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג והציון הפסיכומטרי, הגבוה מבין השניים.

 • מועמדים ומועמדות בעלי השכלה אקדמית חלקית באדריכלות במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג , או תואר אקדמי מוכר מחו"ל, המבקשים להתקבל לשנת הלימודים הראשונה בבית-הספר, יתבקשו לעמוד בכל תנאי הרישום והקבלה כמפורט בפרק זה.

 • מועמדים ומועמדות שלמדו בעבר בבית הספר לאדריכלות ולימודיהם הופסקו מסיבות אקדמיות, לא יוכלו לשוב ולהירשם לבית הספר לאדריכלות פעם נוספת.

 

מבחן מיון: 

 • יתקיים מבחן מיון שמטרתו לבדוק את התפיסה החזותית ואת היצירתיות של המועמדים.
 • הזימונים למבחן ישלחו כשבוע לפני מועד המבחן. מבחן המיון מתוכנן להתקיים  בשני מועדים:  בתאריכים 8 באפריל ו 14 באפריל  2024. המבחן עשוי להיערך במועד אחר. בכל מקרה מועד מדויק יישלח כאמור כשבוע לפני המבחן והוא ימשך מספר שעות. 
 • תוצאות מבחן המיון למועמדים לשנה"ל תשפ"ה תקפות למי שנבחן בשנים 2022 ו-2023. מי שייבחן שוב בשנת 2024 , תוצאת המבחן האחרונה היא זו שתילקח בחשבון, גם אם תהיה נמוכה יותר. מועמדות ומועמדים שנבחנו כאמור בשנת  2022 או ב-2023, ולא מעוניינים להיבחן שוב, חייבים לפנות למזכירות ביה"ס בכתב עם קבלת הזימון למבחן ולבקש לקחת בחשבון את תוצאת המבחן שנבחנו בו בעבר (יש לציין בפנייה את שנת המבחן).
 •  לפרטים ובירורים נוספים בעניין מבחן המיון יש לפנות ישירות למזכירות ביה"ס לאדריכלות .

 


 תנאי קבלה לשנה מתקדמת:

 • וועדת הקבלה רשאית לאשר קבלתו של מועמד, שלמד אדריכלות במוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לשנת לימודים מתקדמת, בתנאי שסיים שנת לימודים מלאה אחת לפחות במצב לימודים תקין, ועומד בכל תנאי הרישום הכלליים של האוניברסיטה, ובכל תנאי הרישום של ביה"ס לאדריכלות לשנה א', לרבות דרישות הציון במתמטיקה, והציון הפסיכומטרי כמפורט לעיל.
 • קבלתו של מועמד לשנת לימודים מתקדמת, מותנית ברמת ציוניו במוסד האקדמי בו למד, בתוכנית הלימודים של אותה פקולטה ובשיטת ההוראה בה. הכול כפוף למספר המקומות הפנויים בבית-הספר. מספר המקומות מוגבל מאד, והוא יתבהר רק לקראת סוף ספטמבר 2024. תוכנית הלימודים לתלמיד שיתקבל לשנת לימודים מתקדמת, תיקבע על-ידי היועץ האקדמי של בית הספר.
 • מועד ועדת הקבלה לשנה מתקדמת מתוכנן להתקיים במהלך חודש ספטמבר או תחילת אוקטובר.  זימונים לראיונות ישלחו למועמדים העומדים בתנאי הרישום והקבלה כמפורט לעיל , כשבועיים לפני הראיונות, ועל המועמדים יהיה להציג תיק עבודות, גיליון ציונים מלא ומקורי, תוכנית לימודים במוסד בו הם למדו וסילבוסים של הקורסים שלמדו .

  הזימון להופעה בוועדה נתון לשיקולה של ועדת הקבלה בלבד והיא רשאית גם לדחות בקשת מועמד על סמך החומרים שהוגשו לה וללא צורך בהתייצבות בפני הוועדה . 

 

 

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב