תואר שני מדיניות ציבורית - ניהול סכסוכים וגישור

תואר שני מדיניות ציבורית - ניהול סכסוכים וגישור

משוייך ל:
 • אודות
 • איך מתקבלים?
 • מבנה התכנית
שנות לימוד: 2
מתכונת לימודים: עיוני
פתוח לרישום:
תואר שני מדיניות ציבורית - ניהול סכסוכים וגישור (1084)
ניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס (שנתיים)
ניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס (שנתיים)

התכנית בניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס נועדה להקנות ידע עיוני ומיומנויות בניהול סכסוכים על בסיס הגישות הדיסציפלינריות הבאות:

 • גישות משפטיות
 • גישות פסיכולוגיות
 • גישות פוליטיות
 • גישות תרבותיות
 • גישות כלכליות (תורת המשחקים)

 

רציונל התכנית

 

בשנים האחרונות גברה ההכרה בחשיבות לימודים מתקדמים בניהול סכסוכים וגישור הן כתחום מחקר אקדמי והן כתחום עיסוק מעשי. מגמה זו באה לידי ביטוי בספרות מחקרית ענפה, בכתבי עת המתמחים בנושא, ובפריחה של מרכזים ותכניות לימוד והכשרה לניהול סכסוכים וגישור בעולם כולו ובישראל בכלל זה.

 

בישראל יש לנושא זה חשיבות מיוחדת בשל היותה נתונה בעימות מתמשך עם שכנותיה ובשל ריבוי אי ההסכמות והשסעים מבית.

 

התכנית מקיימת שני מסלולי לימוד

 • ללא עבודת גמר (תיזה)
 • עם עבודת גמר (תיזה)

 

מלגות

ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות יעניק מלגות לתלמידים שיתקבלו ללימודי תואר שני בשנה"ל תש"פ.

קול קורא להגשת הבקשות למלגות 

 

 

לייעוץ ולפרטים נוספים

מזכירות התכנית: מיכל חזן
בניין נפתלי חדר 730
6405995 -03
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive