ידיעת השפה העברית - תואר ראשון

מועמדים ללימודי תואר ראשון נדרשים להוכיח רמת שליטה בשפה העברית. 

 

פטורים מהוכחת שליטה בשפה העברית, רק מועמדים העונים על אחד או יותר מהסעיפים שלהלן:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, שבכל בחינות הבגרות שבהן נבחנו (פרט לבחינות במקצועות שפה זרה) שפת שאלוני הבחינה ושפת המענה הייתה עברית
 •  מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית והשיגו ציון כללי של 450 נקודות לפחות 
 • בוגרי מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל להעניק תארים אקדמיים וששפת ההוראה בהם עברית (לא כולל שלוחות מחו"ל)
 •  בוגרי שלוש שנות לימוד בבית הספר לאחיות בארץ
 •  מסיימי כיתה י' שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות, בבתי ספר ששפת ההוראה בהם היא עברית ועמדו בהצלחה בבחינת הבגרות בלשון ובהבעה עברית
 •  בוגרי מכללת שז"ר לחינוך ויהדות בבואנוס-איירס, ארגנטינה
 •  מי שעומד בהצלחה בבחינה שמקיימת המועצה להנחלת הלשון ("הבחינה הירושלמית")
 •  מועמדים לתכניות לימודים בינלאומיות, אלא אם כן ועדת ההיגוי של התכנית קבעה, שחלה עליהם דרישת ידיעת השפה העברית

 

מועמדים החייבים בהוכחת שליטה בשפה העברית צריכים להגיע לרמה ג' לפחות לפי תחילת שנת הלימודים.

הסיווג הראשוני לרמת עברית יעשה אך ורק מציון במבחן יע"ל. 

מועמדים שרמתם נמוכה מרמה ג' יוכלו להגיע לרמה הנדרשת לשם קבלה באמצעות היבחנות חוזרת במבחן יע"ל או באמצעות השתתפות בקורסי רמה בעברית (הסיווג לרמת קורס יעשה ע"ס ציון במבחן יע"ל) של המרכז ללימודי עברית.

 

בחינת ידע בעברית - מבחן יע"ל

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל ) משמשת לבדיקת רמת השליטה בשפה העברית

 • מועמדים ללימודי תואר ראשון, שאינם נמנים עם רשימת הפטורים שלעיל, חייבים להיבחן בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה ולהשיג ציון של 105 לפחות על מנת להתקבל ללימודים.
 •  מועמד שלא נבחן, או שנבחן ולא הגיע  לרמה הנדרשת, לא יוכל להתחיל את לימודיו באוניברסיטה, אף אם עמד בכל תנאי הקבלה האחרים של יחידת הלימוד אליה נרשם.

 

מועדי הבחינה

 

מועמדים שייבחנו בארץ בבחינה פסיכומטרית בשפה זרה בכל אחד ממועדי הבחינה השנה  יוכלו להיבחן במבחן יע"ל מיד לאחר הבחינה הפסיכומטרית, ללא תשלום נוסף. במקרה זה אין צורך בהרשמה נפרדת למבחן יע"ל.

 

 מועדי הבחינה  בהם יכול להיבחן גם מי שלא נבחן באותו מועד בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית

 

 

 • כל המועמדים החייבים במבחן יע"ל יכולים להיבחן בכל אחד מהמועדים השנה עד ספטמבר 2017, למעט מועמדים לרפואה ולרפואת שיניים שחייבים להיבחן לא יאוחר ממועד פברואר 2017 
 • מועמדים לתכנית ארבע שנתית ברפואה, חייבים להגיע לרמת פטור עד חודש ספטמבר 2017.
 • כל המועמדים לסמסטר ב' יכולים להיבחן בכל המועדים השנה עד מועד דצמבר 2017
 • בחינת יע"ל בתנאים מותאמים נערכת במועדים האלה: אפריל, יולי ודצמבר. זכאים להיבחן בבחינת יע"ל (ללא תשלום) גם במועדים פברואר וספטמבר אך ורק נבחנים שנבחנו בבחינה פסיכומטרית בשפות במועדים קודמים ועדיין לא מימשו זכאותם לבחינת יע"ל מותאמת. הבחינה בתנאים מותאמים נערכת ביום הבחינה המצוין בטופס ההרשמה, או כמה שבועות לאחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

רמות הידע בעברית

 

 להלן רמות העברית לפי ציון מבחן יע"ל:

 

הציון   הרמה
58-50 נכשל
83-59  רמה א'
104-84 רמה ב'
131-105 רמה ג'
132 ומעלה פטור

 

הציון במבחן יע"ל מועבר לאוניברסיטאות בנפרד ואינו נכלל בציון הפסיכומטרי. הציון ישלח לנבחנים באמצעות כתובת המייל או בדואר. כמו כן, ניתן לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי  בסמוך להעברת הציון לאוניברסיטאות.

 

מועד אחרון להשגת רמת ה"פטור" בעברית

התלמידים חייבים להגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת ה"פטור" לתלמידים – כל מקרה לגופו של עניין.

 

הרשמה למבחן יע"ל

 

 • מי שבוחר להיבחן במבחן יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית  צריך להירשם למבחן זה בנפרד ולשלם עבורו
 • הרשמה לבחינה לאחר תאריך סיום ההרשמה תועבר למועד הבא.
 • ניתן להירשם לבחינת יע"ל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - למידע נוסף לרבות מידע על בחינת יע"ל בתנאים מותאמים, ניתן לפנות אל מדור פניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001; פקס  02-6759543; טל'  02-6759555

 

קורסים ללימודי השפה העברית

 

 

קורס קיץ מרוכז

 • במסגרת המרכז ללימודי עברית מתקיים קורס קיץ מרוכז (בחודשי הקיץ) בכל רמות הלימוד. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום (גובה התשלום יפורסם בחודש מאי). הקורס מיועד למועמדים ולתלמידים שלא הגיעו לרמה הנדרשת לשם קבלה במבחן יע"ל, או למבקשים להגיע לרמת"פטור" בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים
 • הרישום לקורס הקיץ ייערך במשרד המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה, החל מחודש יוני
X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive