ידיעת השפה העברית - תואר ראשון

מועמדים ללימודי תואר ראשון נדרשים להוכיח רמת שליטה בשפה העברית. 

 

פטורים מהוכחת שליטה בשפה העברית, רק מועמדים העונים על אחד או יותר מהסעיפים שלהלן:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, שבכל בחינות הבגרות שבהן נבחנו (פרט לבחינות במקצועות שפה זרה) שפת שאלוני הבחינה ושפת המענה הייתה עברית
 •  מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית והשיגו ציון כללי של 450 נקודות לפחות 
 • בוגרי מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל להעניק תארים אקדמיים וששפת ההוראה בהם עברית (לא כולל שלוחות מחו"ל)
 •  בוגרי שלוש שנות לימוד בבית הספר לאחיות בארץ
 •  מסיימי כיתה י' שלמדו בישראל עשר שנים רצופות לפחות, בבתי ספר ששפת ההוראה בהם היא עברית ועמדו בהצלחה בבחינת הבגרות בלשון ובהבעה עברית
 •   מועמדים לתכניות לימודים בינלאומיות, אלא אם כן ועדת ההיגוי של התכנית קבעה, שחלה עליהם דרישת ידיעת השפה העברית

 

מועמדים החייבים בהוכחת שליטה בשפה העברית נדרשים להגיע לרמה ג' לפחות לפני תחילת שנת הלימודים.

הסיווג הראשוני לרמת עברית יעשה אך ורק מציון במבחן יע"ל או יעל"נט

מועמדים שרמתם נמוכה מרמה ג' יוכלו להגיע לרמה הנדרשת לשם קבלה באמצעות היבחנות חוזרת במבחן יע"ל/יעל"נט או באמצעות השתתפות בקורסי רמה בעברית (הסיווג לרמת קורס יעשה ע"ס ציון במבחן יע"ל) של המרכז ללימודי עברית.

 

יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך).  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ 35- יום, בחינתו, המאוחרת מבין השניים, תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

 

 

בחינת ידע בעברית - מבחן יע"ל

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל ) משמשת לבדיקת רמת השליטה בשפה העברית

 • מועמדים ללימודי תואר ראשון, שאינם נמנים עם רשימת הפטורים שלעיל, חייבים להיבחן בבחינת יע"ל/יעל"נט של המרכז הארצי לבחינות והערכה ולהשיג ציון של 105 לפחות על מנת להתקבל ללימודים.
 •  מועמד שלא נבחן במבחן יע"ל או יע"לנט, לא יוכל להתחיל את לימודיו באוניברסיטה, אף אם עמד בכל תנאי הקבלה האחרים של יחידת הלימוד אליה נרשם.
 • מועמד שנבחן במבחן יע"ל או יע"לנט ולא השיג ציון 105, יכול להיבחן שוב על מנת לשפר את ציונו, ובתנאי שמועד המבחן קביל לקבלה לשנת תשפ"ב.
 • מועמד שנבחן במבחן יע"ל או יע"לנט והשיג ציון שמסווג אותו לרמה ב' (104-84) יוכל לבדוק אפשרות להשתתף בקורסי העברית, של המרכז להוראת העברית, לפני תחילת הלימודים, בכדי לנסות לשפר את רמת העברית שלו להתקדם לרמה הנדרשת לשם קבלה.

מועדי הבחינה

 

מועמדים שייבחנו בארץ בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית בכל אחד ממועדי הבחינה השנה  יוכלו להיבחן במבחן יע"ל מיד לאחר הבחינה הפסיכומטרית, ללא תשלום נוסף. במקרה זה אין צורך בהרשמה נפרדת למבחן יע"ל.

 

 מועדי הבחינה  בהם יכול להיבחן גם מי שלא נבחן באותו מועד בבחינה פסיכומטרית בשפה שאינה עברית

 

 

 • כל המועמדים החייבים במבחן יע"ל יכולים להיבחן בכל אחד מהמועדים השנה עד וכולל ספטמבר 2021, למעט מועמדים לרפואה שחייבים להיבחן לא יאוחר ממועד מרץ/אפריל 2021 
 • מועמדים לתכנית ארבע שנתית ברפואה, חייבים להגיע לרמת פטור עד חודש יולי 2021.
 • כל המועמדים לסמסטר ב' יכולים להיבחן בכל המועדים השנה עד וכולל מועד דצמבר 2021
 • כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית מזכה את הנבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום. 

 

רמות הידע בעברית

 

 להלן רמות העברית לפי ציון מבחן יע"ל:

 

הציון   הרמה
58-50 נכשל
83-59  רמה א'
104-84 רמה ב'
131-105 רמה ג'
132 ומעלה פטור

 

הציון במבחן יע"ל מועבר לאוניברסיטאות בנפרד ואינו נכלל בציון הפסיכומטרי. הציון ישלח לנבחנים באמצעות כתובת המייל או בדואר. כמו כן, ניתן לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי  בסמוך להעברת הציון לאוניברסיטאות.

 

מועד אחרון להשגת רמת ה"פטור" בעברית

התלמידים חייבים להגיע לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות ההוראה הפקולטטיות רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת ה"פטור" לתלמידים – כל מקרה לגופו של עניין.

 

הרשמה למבחן יע"ל

 

 • מי שבוחר להיבחן במבחן יע"ל בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית  צריך להירשם למבחן זה בנפרד ולשלם עבורו
 • הרשמה לבחינה לאחר תאריך סיום ההרשמה תועבר למועד הבא.
 • ניתן להירשם לבחינת יע"ל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - למידע נוסף לרבות מידע על בחינת יע"ל בתנאים מותאמים, ניתן לפנות אל מדור פניות הציבור, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 9126001; פקס  02-6759543; טל'  02-6759555

 

קורסים ללימודי השפה העברית

 

 • האוניברסיטה אינה מקיימת, במסגרת לימודי החובה לתואר, קורסים לידיעת השפה העברית. 
 • אחת המסגרות ללימודי השפה העברית היא המרכז ללימודי עברית, לו העניקה האוניברסיטה הרשאה ליתן את שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים הם בתשלום. למידע מפורט אודות המרכז

 

 

קורס קיץ מרוכז

 • במסגרת המרכז ללימודי עברית מתקיים קורס קיץ מרוכז (בחודשי הקיץ) בכל רמות הלימוד. ההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום (גובה התשלום יפורסם בחודש מאי). הקורס מיועד למועמדים ולתלמידים שלא הגיעו לרמה הנדרשת לשם קבלה במבחן יע"ל, או למבקשים להגיע לרמת"פטור" בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים
 • הרישום לקורס הקיץ ייערך במשרד המרכז ללימודי עברית באוניברסיטה, החל מחודש יוני
X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>