אנו שמחים להודיע לך כי תוכל להגיש מועמדות לתכנית מצטייני פריפריה

בכפוף לתנאים הבאים:

  1. לא למדת לימודים אקדמיים קודמים בארץ או בחו"ל
  2. ההכנסה לנפש במשפחתך לא עולה על 5,000 ש"ח לנפש. במניין הנפשות יכללו: המועמד, הורים ואחים שגילם לא עולה על 18 או המשרתים בשרות סדיר בצה"ל או בשרות הלאומי (בשום מקרה לא יכללו בני בית שאינם נכללים בקריטריונים האלה). 

באם שני התנאים האלה לא יתקיימו לא תאושר מועמדות

 

להמשך תהליך ההרשמה

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive