תוכנית מצטייני פריפריה תשפ"ג
מצטיינים
מצטיינים

אם ברצונך להתחיל את לימודיך בשנת הלימודים תשפ"ג ואינך לומד/ת או למדת כלל במוסד להשכלה גבוהה, ניתן לעבור להמשך תהליך ההרשמה

להמשך תהליך הגשת מועמדות לתכנית מצטייני פריפריה