משפטים

משפטים - תואר שני

לימודי משפטים - תואר שני במשפטים

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב היא המוסד המוביל ללימודי משפטים בישראל. השפעתה של הפקולטה על העולם המשפטי והחוץ משפטי גדולה מאוד ומתבטאת במחקר האקדמי ברמה גבוהה היוצא ממנה, בבוגריה ומוסמכיה המעולים, במעורבות החברתית שלה ובמספר הרב של התכניות והמרכזים הפועלים במסגרתה.

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive