תואר ראשון בלימודי פסיכולוגיה

תואר ראשון
3 שנות לימוד
דו-חוגי
1071 מסלול 0000

כדי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בדרישות הקבלה הכלליות של האוניברסיטה   בתנאי הסף ובדרישות הקבלה של החוג

תנאים בסיסיים מצטברים לקבלה

אפיקי קבלה

ציון התאמה

ציון התאמה או ציון התאמה מבוסס ציון גמר תואר ראשון, עומדים בסף הקבלה

או

תוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה עבור הקורס המקוון "מבוא למדעי הפסיכולוגיה"  שנלמד באוניברסיטת תל-אביב, בציון של 85 לפחות  

ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי

ציון פסיכומטרי (כללי) 730 ומעלה, וגם: זכאות לבגרות העונה על דרישות האוניברסיטה

ללא פסיכומטרי

זכאות לבגרות וגם ציון 85 ומעלה ב 5 יח"ל באנגלית וגם ציון 85 ומעלה ב 5 יח"ל במתמטיקה 

או

זכאות לבגרות וגם ציון 85 ומעלה ב 5 יח"ל באנגלית, וגם ציון 90 ולמעלה ב 4 יח"ל במתמטיקה או 5 יח"ל בציון 70 ומעלה, וגם שלושה קורסים מקוונים בציון 85 ומעלה בכל  אחד מהם: מבוא לפסיכולוגיה, צעדים ראשונים במדעי המחשב  (קורסי חובה) ואחד מתוך שני הקורסים: מבוא לכימיה כללית או צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי

השכלה אקדמית חלקית וגם ציון פסיכומטרי

ממוצע 85 ומעלה בלימודי שנה אקדמית  ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בהיקף 30 שעות סמסטריאליות לפחות; וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 660 לפחות

או

    זכאות לתואר בוגר (תואר ראשון) במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג וגם: ציון פסיכומטרי (כללי) 700 לפחות 

השכלה אקדמית מלאה

זכאות לתואר שני (תואר מוסמך) עם תזה במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע 90 ומעלה

או

תואר שלישי

דגשים חשובים

  • התנאים האמורים בטבלה זו יחולו, בשינויים המתחייבים, גם על בעלי תעודות מחו"ל
  • אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לאוניברסיטת תל אביב – עמידה בכל תנאי  אפיק המעבר. הרישום הוא לשנה א', על המועמדים להגיע לרמת מתקדמים ב' לפחות עד תחילת שנת הלימודים
  • ציון מבוסס תואר ראשון מחושב על פי ממוצע התואר בשקלול עם הציון הפסיכו

 

לתשומת לב:
  • הרישום לחוג מתקיים בסמסטר א' בלבד.
  • תלמידים הלומדים באוניברסיטת תל-אביב ומבקשים לשנות/ להוסיף את החוג  כחוג שני מתבקשים לעבור הליכי רישום כמקובל, בתאריכי הרישום הרגילים.
  • מומלץ למועמדים ולמועמדות המעוניינים להתקבל על סמך השכלה אקדמאית מלאה והשכלה אקדמית חלקית לגשת לכל הבחינות במועד א' של סמסטר ב'.