מסלול מצטיינים לתואר ראשון ושני במדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר ראשון
4 שנות לימוד
מורחב/דו חוגי
1031 מסלול 0120

תנאי הקבלה למסלול מצטיינים מואץ:

טווח ציון ההתאמה יהיה בין 639-660 כמפורט להלן

יתקבלו אוטומטית מועמדים עם ציון התאמה 660 לפחות

מועמדים עם ציון התאמה מ 639 עד 659 יתקבלו בכפוף לאישור ועדת קבלה

סף דחייה ציון התאמה של  638 ומטה

בנוסף, ידרשו המועמדים להגיש מכתב בקשה להתקבל למסלול הישיר למצטיינים למייל poliba@tauex.tau.ac.il ויעברו ראיון קבלה אישי.

 

איך לומדים תואר ראשון ושני בארבע שנים:

תואר ראשון - בחירה בין מסלול חד/דו חוגי במדע המדינה כמפורט כאן.
בשנה ג', במקביל ללימודי התואר הראשון, מתחילים לימודים לתואר שני במדע המדינה*.
בתואר השני ניתן לבחור במסלול עם / ללא עבודת גמר (תזה).

(*) בכפוף לתנאי המעבר לתואר השני כפי שיפורט בידיעון שנת הלימודים.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב