תואר שני במדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1031

לימודי מדע המדינה תואר שני

בסיס לפעילות ציבורית ולמחקר בחוג מהמובילים בארץ

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

  • רשאים.ות להגיש מועמדותם.ן בעלי.ות תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג: למסלול ללא עבודת גמר - בציון גמר של 80 לפחות. למסלול עם עבודת גמר – בציון גמר של 85 לפחות.

  • בוגרי.ות מקצועות כגון כלכלה, הנדסה, מדעי המחשב, מדעי החיים, רפואה, מתמטיקה, פיסיקה,  בממוצע 77-80 יוכלו להתקבל באישור יועץ המ"א.

  • הרישום לתכנית הוא למסלול ללא עבודת גמר, ורק לאחר עמידה בציונים הנדרשים בקורסי החובה כמפורט בידיעון החוג, ניתן יהיה לעבור  למסלול עם עבודת גמר.

  • מועמדים.ות בעלי.ות תואר ראשון בחוג שאינו מדע המדינה יוכלו להתקבל לביה"ס, אך יחויבו בקורסי השלמה.

  • על כל המועמדים.ות למלא את טופס מספר 17.

  • במקרים חריגים,ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלתם של מועמדים.ות שאינם.ן עומדים.ות בסף הקבלה הנדרש.

מועמדים.ות שציון הגמר שלהם בתואר הראשון במדע המדינה הוא 90 ומעלה יהיו זכאים.ות למלגה עפ"י שיקול ועדת המלגות של החוג.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: ד"ר אלון יקטר
ימי קבלה: בתיאום מראש באמצעות אימייל
בניין נפתלי, חדר 534
מזכירת תואר שני: הדס הראל
03-6406586
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 15:00-09:00
בניין נפתלי, חדר 512