תואר שני במדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1031

לימודי מדע המדינה תואר שני

בסיס לפעילות ציבורית ולמחקר בחוג מהמובילים בארץ

תנאי רישום וקבלה לתוכנית

רשאים.ות להגיש מועמדותם.ן:

למסלול ללא עבודת גמר:

  • בעלי.ות תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון גמר של 80 לפחות 

  • בעלי.ות תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, במקצועות כגון כלכלה, הנדסה, מדעי המחשב, מדעי החיים, רפואה, מתמטיקה, פיסיקה,  בציון גמר של 77-80, יוכלו להתקבל באישור יועץ המ"א.

למסלול עם עבודת גמר:

  • בעלי.ות תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג – בציון גמר של 85 לפחות.

  • הרישום לתכנית הוא למסלול ללא עבודת גמר, ורק לאחר עמידה בציונים הנדרשים בקורסי החובה כמפורט בידיעון החוג, ניתן יהיה לעבור למסלול עם עבודת גמר.

לתשומת לב:

  • מועמדים.ות בעלי.ות תואר ראשון בחוג שאינו מדע המדינה יוכלו להתקבל לביה"ס, אך יחויבו בקורסי השלמה.

  • על כל המועמדים.ות למלא את טופס מספר 17.

  • במקרים חריגים,ועדת הקבלה רשאית לשקול קבלתם של מועמדים.ות שאינם.ן עומדים.ות בסף הקבלה הנדרש.

מועמדים.ות שציון הגמר שלהם בתואר הראשון במדע המדינה הוא 90 ומעלה יהיו זכאים.ות למלגה עפ"י שיקול ועדת המלגות של החוג.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: ד"ר אלון יקטר
ימי קבלה: בתיאום מראש באמצעות אימייל
בניין נפתלי, חדר 534
מזכירת תואר שני: הדס הראל
03-6406586
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 15:00-09:00
בניין נפתלי, חדר 512