תואר שני במדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1031

מבנה תכנית הלימודים

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. תלמידים.ות שאינם.ן יכולים.ות להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיימם.ן בפרק זמן זה, יוכלו לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת התואר השני ב"מעמד מיוחד".

תחומי הלימוד

  • פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית - תחום זה עוסק בנושאי הליבה של מחקר המדינה המודרנית. ריבונות, חוק, גבולות, משטר, תרבות פוליטית, תנועות חברתיות, זהות, תפקודי הביורוקרטיה והצבא ייבחנו במבט משווה ומתוך התבוננות רחבה בשינויים הבינלאומיים בעשורים האחרונים. דגש מיוחד יושם על המציאות הישראלית.

  • יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה - הלימודים המתקדמים בתחום היחסים הבינלאומיים מיועדים לפתח בסטודנטים.ות חשיבה ביקורתית, להקנות להם מיומנות מחקרית בסיסית, ולשפר את הבנת התהליכים הבינלאומיים ברמה תאורטית גבוהה. הלימודים מאפשרים ל להתמחות בתחומים ספציפיים של תאוריה ומעשה, כגון: גישות מערכתיות הבנת היחסים הבינלאומיים, קבלת החלטות, דיפלומטיה ותקשורת, מו"מ בינלאומי, סקירה היסטורית  של התפתחות היחסים הבינלאומיים, ומערכת יחסי החוץ והביטחון של ישראל.

  • תקשורת פוליטית - הלימודים הבינתחומיים בפוליטיקה ובתקשורת נוגעים להתמודדותם.ן של אנשי ונשות המדיה - עיתונות, רדיו, טלוויזיה וקולנוע - אל מול שאלות של אתיקה ומחשבה מדינית, קבוצות לחץ, פוליטיקאים, תנועות לאומיות, מוסדות שלטון בישראל, והמערכת הבינלאומית.

  • מחשבה מדינית – תחום ההתמחות  במחשבה מדינית מתמקד בשני יעדים מרכזיים : ראשית, העמקת הידע של התלמידים במגוון נושאים של פילוסופיה פוליטית כללית, כגון: דילמות של זהות בחברה רב-תרבותית, יחסי מגדר בהגות הפוליטית של המערב, והזיקה בין אידיאולוגיות ותאוריות פוליטיות לבין יצירה תרבותית בתחומי האומנות והספרות. שנית, בחינה בכלים פילוסופיים-פוליטיים של סוגיות הקשורות בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל, התנועה הלאומית הציונית והפלשתינאית, הניסיון היהודי בהיסטוריה, ועוד. מטרת הלימודים בתחום זה  היא לצייד את התלמידים.ות  בידע מקיף ומעמיק במחשבה מדינית כללית, אשר יהיו מסוגלים.ות לתרגם ידע זה באופן יצירתי לניתוח אקטואלי של הווייתם הפרטיקולרית.

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ייעוץ אקדמי: ד"ר אלון יקטר
ימי קבלה: בתיאום מראש באמצעות אימייל
בניין נפתלי, חדר 534
מזכירת תואר שני: הדס הראל
03-6406586
ימי קבלה: א'-ה'
שעות: 15:00-09:00
בניין נפתלי, חדר 512