תואר שני בלימודי פיזיקה

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
0321 מסלול 0000

לימודי פיזיקה ואסטרונומיה תואר שני

בית-הספר בעל מוניטין בינלאומי כמוסד אקדמי מוביל במחקר ובהוראה

רשאים להגיש מועמדות:

זכאים להירשם בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בפיזיקה  בציון 85 לפחות. למועמדים אשר ציונם בטווח שבין 84-80 ייערך ראיון קבלה אישי, לקביעת מעמדם. וועדת הקבלה רשאית לחייב לימודי השלמה או תנאים אחרים.

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכל על ידי המל"ג מתחום לימודים קרוב (לדוגמא: הנדסה, מדעי חיים) שסיימו לימודיהם בציון 85. מועמדים אלה יחוייבו בתכנית השלמות אשר תקבע על ידי ועדת הקבלה.

לחיילים תתאפשר תכנית מיוחדת המאפשרת פרישת הלימודים על פני תקופה ארוכה יותר.

למעוניינים בלימודים חלקיים – ניתן לעשות זאת רק באישור מוקדם של יו"ר ועדת ההוראה

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
לחומר המעובה: פרופ' משה גולדשטיין
03-6408300
אסטרופיזיקה: פרופ' דן מעוז
03-6408538
פיזיקת החלקיקים: פרופ' תומר וולנסקי
03-6407026
מזכירות הסטודנטים: קארן שר
03-6408237
ימי קבלה: ימי קבלה: א', ב', ג', ה'
שעות: 8:00-13:15
חדר 305, בניין קפלון קומה 3