הליך הרישום לתואר ראשון

קליטת ההרשמה ואישור ממוחשב על הגשת מועמדות

עם קליטת נתוני הרישום במחשב יקבל כל מועמד "אישור על הגשת מועמדות" המעיד על כך שהבקשה נקלטה במחשב, הן באמצעות מסרון אישי והן בדוא"ל. יש לבדוק אם הפרטים שנקלטו נכונים ומלאים. אם חסרים פרטים או שיש פרטים משובשים, יש לפנות ליחידת הרישום והקבלה באמצעות הכתובת: im@tau.ac.il.

אוניברסיטת תל-אביב אינה מתחייבת לכבד החלטת קבלה לאוניברסיטה, אם יתגלה בשלב מאוחר יותר כי התבססה על נתונים שגויים, שהמועמד לא התריע עליהם במועד.

 

השלמת מסמכים 

 

חלק מהנרשמים יתבקשו לשלוח  "השלמת מסמכים" בדואר ליחידת הרישום, בהתאם לנתוניהם וליחידות הלימוד אליהן נרשמו. הצורך בהשלמת מסמכים יפורט על גבי "סיכום הרישום באינטרנט", אותו מתבקש המועמד להדפיס ולשלוח מיידית בצירוף המסמכים הדרושים. הצורך המחייב במשלוח המסמכים הנוספים הוא בכפוף לנאמר בפרקים הרלוונטיים ליחידות הלימוד השונות ובהתאם לנדרש ב"חומר הרישום", גם אם מסיבה כלשהי לא פורט בסיכום הרישום באינטרנט.  לנרשמים הפטורים ממשלוח מסמכים כלשהם, ייכתב ב"סיכום הרישום באינטרנט" כי הם פטורים ממשלוח מסמכים.

 

הזנת כתובת דוא"ל

 

מיד עם קבלת "אישור על הגשת המועמדות", מתבקשים המועמדים  להקליד את כתובת הדוא"ל שלהם במערכת מידע אישי לנרשמים. לשם כך יש להצטייד בקוד האישי בן 4 הספרות שנשלח באמצעות המסרון.


מועמדים שהזינו כתובת דוא"ל בתהליך הרישום באינטרנט, כתובתם שמורה ואין צורך להזינה שוב.


אוניברסיטת תל-אביב עשויה לשלוח בהמשך הודעות לכתובת הדוא"ל של המועמד, במקביל למשלוח בדואר, או במקום משלוח בדואר. לכן מומלץ ביותר למועמדים להזין כתובת דוא"ל ולעדכנה באופן שוטף.

 

לא קיבלת אישור על הגשת מועמדות?

ניתן לברר באמצעות אתר האינטרנט  את קליטת הנתונים

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive