מדעי הרוח

מדעי הרוח - תואר ראשון

לימודי מדעי הרוח - תואר ראשון במדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לאלפי תלמידיה מסע לימודי מרתק אל העושר הרוחני והתרבותי שטמון בכל אחת מתכניות הלימודים הרבות שהיא מקיימת. בוגרי הפקולטה משתלבים במקומות מרכזיים בעשייה הציבורית והתרבותית של החברה הישראלית.
תכניות הלימוד בפקולטה נלמדות במתכונת דו–חוגית.

X

לפרטים נוספים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive