בדיקת סיכויי הקבלה ללימודי תואר ראשוןתוצאות בדיקת סיכויי הקבלה ללימודי תואר ראשון

הקבלה לתואר ראשון מתבססת על ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי ועל ציון התאמה שהינו שקלול של השניים.  פירוט על כל אפיקי הקבלה האפשריים, נוסף על ציון ההתאמה, מופיע בדפי המידע של התכניות תחת הלשונית "איך מתקבלים". יש לעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות ובדרישות חוג הלימוד, בהתאם למפורט באתר. סיכויי הקבלה שיוצגו לך נכונים להיום והם עשויים להשתנות במהלך תקופת ההרשמה.

המידע מתייחס לסמסטר א' של שנת הלימודים תש"ף שתחילתה באוקטובר 2019. במקרה של סתירה בין ההחלטה הרשומה כאן לבין ההודעה הרשמית של משרד הרישום - קובעת ההודעה הרשמית. החלטות הקבלה מותנות בעמידה בדרישות הקבלה הכלליות לאוניברסיטה, וגם בדרישות המיוחדות של חוג הלימוד, אם יש כאלה, כמפורסם בדפי התכניות באתר

חישוב

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive