עתודה אקדמית
.
.

מטרת העתודה האקדמית

 

מועמדים למסלולי העתודה, נבחרים על ידי צה"ל מתוך בוגרי בתי הספר התיכוניים, לפי צורכי צה"ל ועל סמך בדיקות מיוחדות. תלמידים שהתקבלו לעתודה מגויסים לצה"ל, ושירותם נדחה למשך לימודיהם. הצלחה בלימודים ובפרקים הצבאיים כאחת הינה חשובה ביותר.

 

 

תהליך הרישום והקבלה לעתודה

 

מועמדים המבקשים להירשם לאוניברסיטה במסגרת העתודה יעשו זאת באמצעות מזכירות דרך אתר הוועדה לעתודה האקדמית "מתגייסים" בין נובמבר לסוף פברואר של כיתה י"ב. נוהל הרישום מתפרסם באתר. לאחר קבלת אישור ממזכירות הוועדה לעתודה האקדמית, ניתן להירשם לאוניברסיטה באמצעות אתר האינטרנט.

 

ההרשמה תתבצע בהתאם ללוח הזמנים בכפוף למפורסם באתר האוניברסיטה ולא תתאפשר הרשמה מאוחרת אלא אם ניתן לכך אישור של הוועדה לעתודה אקדמית.

עתודאים רשאים להיבחן לא יאוחר ממועד אפריל, אך יכולים לפנות לעתודה בבקשה להיבחן במועד יולי

 

הנכם מתבקשים לשלוח את הטפסים הבאים רק במקרים שבהם נדרש לצרף מסמכים נלווים:

 

 • סיכום הרישום האינטרנטי
 • מסמכים נלווים לחוגים רלוונטים

 

רשויות העתודה האקדמית תעודכנה בהמשך על ידי יחידת רישום וקבלה של אוניברסיטת תל-אביב ותהיינה רשאיות לשנות את חוגי הבחירה של הנרשמים.

 

להלן רשימת החוגים אליהם העתודה האקדמית מאפשרת הרשמה, וסימולי החוג אליו מתבצע הרישום:

 

 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - 0512
 • פסגות- הנדסת חשמל משולב עם פיזיקה - 0512 מסלול 0321
 •  הנדסה מכנית - 0542
 • הנדסת תעשייה וניהול - 0573
 • הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב- 0512 מסלול 0368
 • מדע והנדסה של חומרים - 0581
 • הנדסה ביו-רפואית - 0555
 • פיזיקה - 0321 מתמטיקה - 0366
 • גיאופיזיקה - 0341
 • כימיה - 0351
 • ארכיטקטורה/אדריכלות - 0881
 • כלכלה - 1011
 • פיזיותרפיה - 0164
 • ביולוגיה - 0455
 • משפטים- 1411
 • סיעוד - 0162
 • מדעי המחשב חד חוגי
 •  מדעי המחשב 0368 דו חוגי עם מתמטיקה 0366

 

 

קבלה לתוכנית דו-חוגית

 

במידה ואושרה קבלה מטעם העתודה לתוכנית דו חוגית מתוך הרשימה שלעיל, ניתן לצרף אליה תוכנית לימודים דו חוגית נוספת מתוך מגוון תוכניות הלימוד הדו חוגיות הקיימות, ובתנאי שעונים על דרישות הקבלה של החוג הנוסף ובכפוף לאישור העתודה.

 

הודעות קבלה ודחייה

 

הודעה על קבלתו של המועמד לעתודה ולאוניברסיטה, או על דחייתו, תועבר למועמד באמצעות הוועדה לעתודה האקדמית בלבד, בסביבות חודש ספטמבר. אין לפנות בענייני קבלה/דחייה לאוניברסיטה, אלא למרכז השירות במיטב בטלפון 1111 בשלוחה 1.

 

הטיפול במועמד שהוועדה דחתה יופסק על ידי האוניברסיטה, אלא אם ימציא מיד אישור מצה"ל על דחיית מועד הגיוס עד סוף שנת הלימודים. כפי שמפורסם בדף דמי הרישום, דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם המועמד לא מתחיל ללמוד מכל סיבה שהיא. המועמדים לעתודה ייחשבו על ידי האוניברסיטה חייבי גיוס ועל כן בלתי-זכאים להתקבל ללימודים עד קבלת אישור סופי מטעם העתודה. אישור מועמדות במסגרת העתודה אינו מבטיח קבלה אוטומטית ללימודים באוניברסיטה, וקבלת המועמד עקרונית על ידי האוניברסיטה אינה מחייבת את שלטונות העתודה. על העתודאים לעמוד בדרישות הקבלה הרגילות ליחידות הלימוד השונות.

 

בחינה פסיכומטרית וקבלה ללא פסיכומטרי פסיכומטרי אפריל -עפ"י נוהלי הצבא הוא מועד מרץאחרון אפשרי למועמדים לתשפ"ב 2021. מועמד שייבחן לאחר מועד זה ללא אישור, ציונו לא יהיה תקף על פי הנחיות הצבא, אלא אם אושר לו פרטנית אחרת (למעט הפקולטה לרפואה).

 

ללא פסיכומטרי קבלה : בכפוף לאישור -בהן מתקיימת קבלה כזו בתוכניות הלימוד אפשריתהעתודה האקדמית. מועמדים המתקבלים ללא בחינה פסיכומטרית חייבים להיבחן בבחינת סיווג לרמת אנגלית (אמי"ר/ אמיר"ם) ולהגיע לרמת מתקדמים א' לפחות (100 נקודות לפחות), אלא אם החוג הרלוונטי דורש רמה גבוהה יותר, עד תחילת שנת הלימודים.

 

כמו כן, מועמדים כנ"ל שנרשמים גם לחוגים אחרים, או שוקלים אפשרות להירשם לחוגים אחרים, תחייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרי, בהתאם לדרישות החוגים הרלוונטיים. עם זאת, מועמדים שייבחנו בבחינה הפסיכומטרית, ועומדים בדרישות החוגים המפורטים בטבלה שלעיל, יתקבלו ללא התחשבות בתוצאת הבחינה

 

בחינות מיון אוניברסיטאיות: על המועמדים לעמוד בבחינות המיון החוגיות (במידה ויש כאלה) על פי המידע בכל דף תוכנית ובהתאם ללוח הזמנים של כל תוכנית

 

פניות למוקד איתור עתודה דוא"ל atudaacademit@gmail.com טלפון 03-7372383 | 03-7387058
טלפון לווטסאפ בלבד 052-9421420

 

פניות למרכז שירות במיטב:

דוא"ל: meitav@idf.gov.il | טלפון: 1111

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב