הפקולטה לאמנויות

מקום ייחודי בישראל ללימוד האמנויות, במסגרת פקולטה, הממוקדת והמוקדשת בלעדית למחקר, להוראה ולהכשרה בתחומי האמנויות. בוגרי הפקולטה משתלבים במקומות מרכזיים בעשייה התרבותית של החברה הישראלית, תורמים מהשכלתם וניסיונם לעיצובה וזוכים בפרסים בינלאומיים.
הפקולטה לאמנויות
הפקולטה לאמנויות