הפקולטה למדעי החיים

הביולוגיה המודרנית חיונית לכל תחומי חיינו, איכות הסביבה, חקר הגנום האנושי, פיצוח סודות ויסודות החיים, תשתית מדעית לפיתוח תרופות ועוד. מטרת הלימודים בפקולטה למדעי החיים להכשיר דור חדש של אנשי מקצוע המסוגלים להתמודד עם אתגרי המאה ה-21.
הפקולטה למדעי החיים
הפקולטה למדעי החיים