מועדי רישום
fndkjnsdk
fndkjnsdk
תואר ראשון

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ד נפתחה ב 24.12.2023 ותסתיים ב-28.2.2024, למעט בחוגים שהרישום אליהם יסתיים מוקדם יותר. נא להתעדכן באתר.

 

החל מתאריך זה ואילך, כל חוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת, המידע על כך מעודכן ומפורסם בכל אחת מתכניות הלימוד באתר הרישום.

 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה תחל ב-11.2.24 תסתיים ב-30.4.2024, למעט בחוגים שהרישום אליהם יסתיים מוקדם יותר.

 

החל מתאריך זה ואילך, כל חוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת, המידע על כך מעודכן ומפורסם בכל אחת מתכניות הלימוד באתר הרישום.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, ככל שיידרש, את המידע המפורסם באתריה בכל הנוגע לתנאי קבלה ונהלים.

 

זאת גם לאחר פרסום המידע הראשוני למועמדים ולתלמידים ומבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

 

מומלץ למועמדים ולמועמדות לעקוב אחר השינויים והעדכונים במידע המפורסם באתר אגף רישום ומנהל תלמידים.

 

לתשומת לב: יש לעמוד בכל התנאים האוניברסיטאיים והחוגיים הנדרשים בעת ההרשמה

 

 

*ניתן לבקש העברת רישום מסמסטר א' לסמסטר ב' תשפ"ד עד תחילת סמסטר ב' תשפ"ד (ובאישור החוג עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים).

 

 

*באופן חריג בעקבות המלחמה ניתן לבקש העברת רישום מסמסטר א' תשפ"ד או מסמטר ב' תשפ"ד לסמסטר א' תשפ"ה זאת החל מ – 7.10.23 וכל עוד החוג פתוח לרישום לשנה"ל תשפ"ה (ובאישור החוג עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים).

ניתן להגיש את הבקשה רק בתוכניות אשר הרישום אליהן יהיה פתוח , באישור החוג ועל בסיס מקום פנוי .

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה בהתאם ללוח הזמנים כפי שיפורסם באתר הרישום בעת ההרשמה בפועל .

 

 

תלמידים ותלמידות ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה 7 באוקטובר ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד, יוכלו לבקש להעביר את המועמדות מסמסטר א' לסמסטר ב'  (אם התכנית פתוחה לרישום)  או לסמסטר א' תשפ"ה כל עוד לא נבחנו בבחינות סמסטר א' בתשפ"ד.  במקרה כזה, המקדמה ששולמה בשנת הלימודים תשפ"ד, תועבר לטובת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ה.  מובהר כי במקרה זה, לא תידרש עמידה מחדש בתנאי הקבלה.

 

 

 

לבירור ומידע נוסף ניתן להתקשר למוקד הטלפוני 03-6405550 או בדוא"ל im@tau.ac.il או באמצעות WhatsApp שמספרו 0522995818 בין השעות 10:00-14:00.

 

לזימון תור מראש ליחידת רישום וקבלה>>

תואר שני

ההרשמה ל סמסטר ב' תשפ"ד נפתחה ב 24.12.2023  ותסתיים ב-28.2.2024, למעט בחוגים שהרישום אליהם יסתיים מוקדם יותר. נא להתעדכן באתר.
החל מתאריך זה  ואילך, כל חוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת, המידע על כך מעודכן ומפורסם בכל אחת מתכניות הלימוד באתר הרישום.
 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה נפתחת בתאריך 11.02.2024 ומסתיימת בתאריך 31.05.2024, למעט בחוגים שהרישום אליהם יסתיים מוקדם יותר. מה-31.05.2024 ואילך, כל חוג רשאי לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת. המידע על כך מעודכן ומפורסם בכל אחת מתכניות הלימוד באתר הרישום. 

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, ככל שיידרש, את המידע המפורסם באתריה בכל הנוגע לתנאי קבלה ונהלים. זאת גם לאחר פרסום המידע הראשוני למועמדים ולתלמידים ומבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

מומלץ למועמדים ולמועמדות לעקוב אחר השינויים והעדכונים במידע המפורסם באתר אגף רישום ומנהל תלמידים.

 

*באופן חריג בעקבות המלחמה ניתן לבקש העברת רישום מסמסטר א' לסמסטר ב' תשפ"ד  עד תחילת סמסטר ב' תשפ"ד (ובאישור החוג עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים).


*באופן חריג בעקבות המלחמה ניתן לבקש העברת רישום מסמסטר א' תשפ"ד לסמסטר א' תשפ"ה זאת החל מ – 7.10.23 וכל עוד החוג פתוח לרישום לשנה"ל תשפ"ה (ובאישור החוג עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים).
ניתן להגיש את הבקשה רק בתוכניות אשר הרישום אליהן יהיה פתוח , באישור החוג ועל בסיס מקום פנוי .
יש לעמוד בכל תנאי הקבלה בהתאם ללוח הזמנים כפי שיפורסם באתר הרישום  בעת ההרשמה בפועל .
 
 
תלמידים ותלמידות ששירתו במילואים במשך לפחות 21 יום מאז ה 7 באוקטובר ומתוכם לפחות 7 ימים לאחר פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד, יוכלו לבקש להעביר את המועמדות מסמסטר א' לסמסטר ב'  (אם התכנית פתוחה לרישום)  או לסמסטר א' תשפ"ה כל עוד לא נבחנו בבחינות סמסטר א' בתשפ"ד.  במקרה כזה, המקדמה ששולמה בשנת הלימודים תשפ"ד, תועבר לטובת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ה.  מובהר כי במקרה זה, לא תידרש עמידה מחדש בתנאי הקבלה
 

 

לבירור ומידע נוסף:
מוקד הטלפוני 03-6405550
בדוא"ל im@tau.ac.il
באמצעות WhatsApp


 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב