הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לאלפי תלמידיה מסע לימודי מרתק אל העושר הרוחני והתרבותי שטמון בכל אחת מתכניות הלימודים הרבות שהיא מקיימת. בוגרי הפקולטה משתלבים במקומות מרכזיים בעשייה הציבורית והתרבותית של החברה הישראלית.
פקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוח