Executive MBA של רקנאטי

Executive MBA של רקנאטי

תכנית למנהלים בשנתיים
  • אודות
  • איך מתקבלים?
  • מבנה התכנית
שנות לימוד: 2
מתכונת לימודים: עיוני
פתוח לרישום:
תואר שני במינהל עסקים למנהלים (שנתיים) (1235)
מנהל עסקים למנהלים (שנתיים)
מנהל עסקים למנהלים (שנתיים)

אודות התכנית

תכנית ה  Executive MBA  של רקנאטי מציעה לימודי תואר שני במנהל עסקים למנהלים ומשלבת את הידע והכלים האקדמיים בחיבור פרקטי לעולם העסקים. התכנית בולטת בעומקה, בתובענותה, באיכות המנהלים הלומדים בה ובאיכות המרצים המלמדים בה.

 

תכנית ה- Executive MBA של רקנאטי הינה המובילה והוותיקה מבין תכניות התואר השני במנהל עסקים למנהלים בארץ. מעניקה עם סיום הלימודים תואר מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA  ( Master of Business Administration,  המוכר בארץ ובעולם.

  • המנהלים הלומדים בכיתה מייצגים מגוון רחב של סקטורים ועיסוקים. הרכב הכיתה מבטיח העשרה והפרייה הדדית משמעותית וכן דו שיח מתמשך בין התיאוריה האקדמית לפרקטיקה.
  • הלמידה בתכנית מדגישה עבודה בצוותים ויישום החומר הנלמד בהקשרים אמיתיים
  • תכנית הלימודים מקיפה וחדשנית ועוברת בחינה מתמדת והתחדשות לאור מיטב הניסיון האקדמי העולמי ולאור משוב מקיף מתלמידי התכנית ובוגריה
  • בכל שנה נפתחת כיתה של כ- 50 סטודנטים. לתכנית מעל 1,500 בוגרים
  • המרצים בתכנית משלבים הובלה בתחום המחקר עם נסיון מעשי

 

תכנית הלימודים

 

המודל המנחה של תכנית הלימודים משלב את כל תחומי הניהול. המנהלים הלומדים בתכנית רוכשים בנוסף לכלים אנליטיים ומודלים תיאורטיים גם דרכים בהם ניתן להשתמש בכלים אלה במציאות עסקית וכלכלית המשתנה במהירות. השילוב של המציאות עם התיאוריות האקדמיות מודגש במיוחד במספר קורסים אינטגרטיביים המשובצים כעוגנים לאורך התכנית. בקורסים אסטרטגיים אלה מיישמים  המנהלים באמצעות אירועים/ פרוייקטים מהשטח/ וסימולציות את כלל הכלים שרכשו בהובלה, קידום וניהול בכיר של חברות.

כמו כן, התכנית כוללת תכנים ואספקטים נוספים המיועדים לתת מענה לצרכי המנהלים, ביניהם: סיור חברות בארץ במסגרת קורס ניהול התפעול, שבוע לימודים בינלאומי עם סטודנטים מתכניות MBA למנהלים מאוניברסיטאות: UCLA בארה"ב, Bocconi במילאנו, Skolkovo ממוסקווה,IIM  בבנגלור ועוד.

 

 

לייעוץ ולפרטים נוספים

מזכירות התכנית
03-6409955
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive