תכנית מובילים - קבלה במסגרת בוגרי החינוך החרדי

תכנית מובילים 

תנאי הקבלה של הפקולטות השונות לבוגרי החינוך החרדי 

 

משפטים 

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 •  בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
 • לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן: בחלק המילולי – 120 לפחות; אנגלית – 100 לפחות.
 • אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר  או קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה תותנה בראיון אישי.

המתקבלים במסלול זה ילמדו עם כלל תלמידי הפקולטה.

מספר המקומות במסלול מוגבל, יובאו לדיון רק מועמדים שיבצעו רישום מקוון במקביל

 

ניהול

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד  בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר מכינה אקדמית חרדית בציון ממוצע של 85 ומעלה או:
 • לימודים באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לא פחות מ- 30 נ"ז ובציון של 85 לפחות ובגרות העונה על הדרישות או:
 • תואר בוגר (תואר ראשון)  ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע של 85 לפחות
 •  פסיכומטרי: המועמד יעמוד בכל אחד מהחלקים במבחן הפסיכומטרי (מילולי, אנגלית, וכמותי) בציון
 • של 120 לפחות.
 •  ראיון אישי: התלמידים ייבחרו על בסיס התרשמות בהליך הריאיון, ותוך שקלול ציוני המבחן הפסיכומטרי וציוני הבגרות/תחליף בגרות, לפי שיקול דעתו של ראש החוג.

 *אנגלית: יש להגיע לרמת מתקדמים ב' כדי לקבל פטור עד סוף שנה א'.

 

הפקולטה למדעי החברה: ​סוציולוגיה אנתרופולוגיה , לימודי עבודה (כולל במסלול הדו חוגי מנהיגות ומשאבי אנוש), תקשורת ומדע המדינה

 על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

כלכלה

 על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק הכמותי - 125 נקודות לפחות, בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה א'
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

ביה"ס למדעי פסיכולוגיה

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק הכמותי - 120 נקודות לפחות, בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה א'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים

ביה"ס לעבודה סוציאלית

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים

 

​​הפקולטה למדעי הרוח וביה"ס לחינוך

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

ביולוגיה

מסלול קבלה בשילוב בגרות ופסיכומטרי- תנאי קבלה מצטברים:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 •  בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר)ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
 •  לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 •  אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר או אמיר״ם, או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 •  מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
 •  מבחן פסיכומטרי -  נדרשת עמידה בציון מינימלי כלהלן: בחלק המילולי – - 120 לפחות; כמותי – 120 לפחות; אנגלית –100 לפחות.

 

מסלול קבלה על בסיס בגרות בלבד (ללא פסיכומטרי)-תנאי קבלה מצטברים:

 •  זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה ; או:
 •  בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 90 ומעלה; או:
 •  לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 90 ומעלה
 •  אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר או אמיר״ם או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 •  מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
 •  ציוני בגרות: ציון 80 ומעלה בשני מקצועות מדעיים מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה, מחשבים בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד (למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)

 

מסלול קבלה על בסיס בגרות וקורסים מקוונים (ללא פסיכומטרי) - תנאי קבלה מצטברים:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה ; או:
 •  בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
 •  לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 •  3 קורסים מקוונים המיועדים למועמדים למדעי החיים בציון 85 ומעלה בכל אחד. 
 •  אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר או אמיר״ם או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 •  מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
 •  ציוני בגרות: ציון 80 ומעלה בשני מקצועות מדעיים מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה , מחשבים בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד ( למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)
 •  בכל המסלולים שלעיל, הקבלה תתבסס על שקלול כולל של הישגי המועמדים, ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי (במסלולים הדורשים זאת) והתרשמות במהלך ריאיון אישי

 

החוג לסיעוד- התכנית הכללית

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות - עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או: 
 • בוגרי מכינה - אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 80 ומעלה
 • פסיכומטרי - ציון של 540 לפחות על פי הפרוט הבא: ציון של 120 לפחות בפרק המילולי, 115 לפחות בפרק הכמותי ו 100 לפחות הפרק האנגלית 
 • אנגלית  – 100 נקודות לפחות (רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • מבדקי קבלה - מבדק התאמה למקצוע טיפולי

הקבלה למסלול הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים

 

 

​ביה"ס למתמטיקה

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה בממוצע 100 לפחות, או מכינה קדם אקדמית מוכרת בממוצע 88 לפחות וגם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בבגרות/מכינה או:
 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה או מכינה קדם אקדמית וגם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח״ל וציון 85 ומעלה בפיזיקה בהיקף של 5 יח״ל בבגרות/מכינה או:
 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה בממוצע 95 לפחות, או מכינה קדם אקדמית מוכרת בממוצע 85 לפחות וגם ציון עובר בבחינת בגרות/מכינה במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל וגם בבחינת סיווג במתמטיקה בציון 70 ומעלה או:
 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה או מכינה קדם אקדמית וגם לימודי קורסים במתמטיקה ברמה מקבילה ובעלי סילבוסים דומים לקורסים חדווא 1 א' ואלגברה לינארית 1 א' בציון 75 לפחות בכל אחד מהם  שנילמדו במוסד אקדמי מוכר. 
 • על כל המועמדים להגיע לרמת מתקדמים א' באנגלית ( 100 נקודות לפחות בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/בחינת אמיר"ם, 200 נקודות לפחות בבחינת "אמיר").  

הפקולטה להנדסה

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת הקבלה של הנדסת חשמל, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים ("ידע במתמטיקה" או "מקצוע ריאלי נוסף" או "פסיכומטרי" או "ללא עבר אקדמי המונע קבלה") בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (והמופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

הנדסה מכנית

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת הקבלה של הנדסה מכנית, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים ("ידע במתמטיקה" או "מקצוע ריאלי נוסף" או "פסיכומטרי" או "ללא עבר אקדמי המונע קבלה") בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (והמופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

 

הנדסה ביו-רפואית

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת תנאי הקבלה של המגמה, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה והתנאי של "מקצוע ריאלי נוסף". התנאי של מי שמוגדרים כ"חסרי פיזיקה" עומד בעינו. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים הנדרשים בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

הנדסת תעשייה וניהול

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת תנאי הקבלה של המגמה, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה והתנאי של "מקצוע ריאלי נוסף". התנאי של מי שמוגדרים כ"חסרי פיזיקה" עומד בעינו. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים הנדרשים בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 
 

 

 

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive