תכנית מובילים - קבלה במסגרת בוגרי החינוך החרדי

תכנית מובילים 

תנאי הקבלה של הפקולטות השונות לבוגרי החינוך החרדי 

 

משפטים 

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 •  בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
 • לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן: בחלק המילולי – 120 לפחות; אנגלית – 100 לפחות.
 • אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר  או קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה תותנה בראיון אישי.

המתקבלים במסלול זה ילמדו עם כלל תלמידי הפקולטה.

מספר המקומות במסלול מוגבל, יובאו לדיון רק מועמדים שיבצעו רישום מקוון במקביל

 

תנאי קבלה במסגרת מתווה קורונה

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה; או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 90 ומעלה; או: לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 90 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 90 ומעלה; או:
 • בעל/ת תואר ראשון(תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה.
 • אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן אמי''ר או אמירם או קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה תותנה בראיון אישי מורחב, בכדי לעמוד על יכולות ההתבטאות של המועמד/ת.

 

 

ניהול

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד  בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר מכינה אקדמית חרדית בציון ממוצע של 85 ומעלה או:
 • לימודים באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של לא פחות מ- 30 נ"ז ובציון של 85 לפחות ובגרות העונה על הדרישות או:
 • תואר בוגר (תואר ראשון)  ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בממוצע של 85 לפחות
 •  פסיכומטרי: המועמד יעמוד בכל אחד מהחלקים במבחן הפסיכומטרי (מילולי, אנגלית, וכמותי) בציון
 • של 120 לפחות.
 •  ראיון אישי: התלמידים ייבחרו על בסיס התרשמות בהליך הריאיון, ותוך שקלול ציוני המבחן הפסיכומטרי וציוני הבגרות/תחליף בגרות, לפי שיקול דעתו של ראש החוג.

 *אנגלית: יש להגיע לרמת מתקדמים ב' כדי לקבל פטור עד סוף שנה א'.

 

הפקולטה למדעי החברה: ​סוציולוגיה אנתרופולוגיה , לימודי עבודה (כולל במסלול הדו חוגי מנהיגות ומשאבי אנוש), תקשורת ומדע המדינה

 על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

 

 

כלכלה

 על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק הכמותי - 125 נקודות לפחות, בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה א'
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

ביה"ס למדעי פסיכולוגיה

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק הכמותי - 120 נקודות לפחות, בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה א'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים

 

ביה"ס לעבודה סוציאלית

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת  עמידה בציון מינימלי כלהלן:  בפרק המילולי – 120 לפחות
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים

 

 

​​הפקולטה למדעי הרוח וביה"ס לחינוך (למעט תכנית פכ"מ)

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר/אמיר"ם, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

 

תכנית פכ"מ למצטיינים (פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה)

 

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 • מתמטיקה: ציון 85 ב- 4 יח"ל או ציון 75 ב- 5 יח"ל  או ציון 75 במבחן סיווג במתמטיקה
 • ציון 120 לפחות בפרק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית, ציון 125 לפחות בפרק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית
 • אנגלית – 100 נקודות לפחות(רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר/אמיר"ם, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • הגשת מטלת כתיבה: חיבור קצר המפרט תחומי עניין, תכניות לעתיד ובפרט את הנימוקים להתעניינות בתכנית פכ"מ (עד 300 מילים).  
  בנוסף מתבקש/ת המועמד/ת לבחור נושא מדיניות בתחום הכלכלי-חברתי, אשר נמצא במחלוקת, ולדון בו בהנמקות בעד ונגד. על המועמד/ת להסביר את עמדתו/ה בנושא (עד 500 מילים).  .
 • הקבלה למסלול זה הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים.

 

 

​ביולוגיה

מסלול קבלה בשילוב בגרות ופסיכומטרי- תנאי קבלה מצטברים:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או:
 • בוגר/ת מכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 85 ומעלה; או:
 •  בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר)ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
 •  לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 •  אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר או אמיר״ם, או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 •  מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
 •  מבחן פסיכומטרי -  נדרשת עמידה בציון מינימלי כלהלן: בחלק המילולי – - 120 לפחות; כמותי – 120 לפחות; אנגלית –100 לפחות.

 

מסלול קבלה על בסיס בגרות בלבד (ללא פסיכומטרי)-תנאי קבלה מצטברים:

 •  זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה ; או:
 •  בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 90 ומעלה; או:
 •  לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 90 ומעלה
 •  אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר או אמיר״ם או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 •  מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
 •  ציוני בגרות: ציון 80 ומעלה בשני מקצועות מדעיים מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה, מחשבים בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד (למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)

 

מסלול קבלה על בסיס בגרות וקורסים מקוונים (ללא פסיכומטרי) - תנאי קבלה מצטברים:

 • זכאות לבגרות עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה ; או:
 •  בעל/ת תואר ראשון (תואר בוגר) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בממוצע 85 ומעלה; או:
 •  לימודים באוניברסיטה הפתוחה, בהיקף של 30 נקודות זכות לפחות, בממוצע 85 ומעלה
 •  3 קורסים מקוונים המיועדים למועמדים למדעי החיים בציון 85 ומעלה בכל אחד. 
 •  אנגלית: רמת מתקדמים א' על ידי מבחן פסיכומטרי , מבחן אמי''ר או אמיר״ם או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אוניברסיטת ת"א או מוסד אקדמי מוכר על ידה. יש להגיע לרמת מתקדמים ב' עד סוף שנה א' ולפטור עד סוף שנה ב'.
 •  מתמטיקה: בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 85 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון 80 ומעלה.
 •  ציוני בגרות: ציון 80 ומעלה בשני מקצועות מדעיים מבין המקצועות: ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, ביוטכנולוגיה , מחשבים בהיקף של 5 יח"ל בבגרות בכל אחד ( למעט ביולוגיה בציון 85 ומעלה)
 •  בכל המסלולים שלעיל, הקבלה תתבסס על שקלול כולל של הישגי המועמדים, ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי (במסלולים הדורשים זאת) והתרשמות במהלך ריאיון אישי

 

 

החוג לסיעוד- התכנית הכללית

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לבגרות - עם ממוצע בגרות או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 85 ומעלה או: 
 • בוגרי מכינה - אוניברסיטאית קדם אקדמית בציון ממוצע של 80 ומעלה
 • פסיכומטרי - ציון  540 לפחות על פי הפרוט הבא: ציון של 120 לפחות בפרק המילולי, 115 לפחות בפרק הכמותי ו 100 לפחות הפרק האנגלית 
 • אנגלית  – 100 נקודות לפחות (רמת מתקדמים א') בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, עד תחילת הלימודים, ורמת פטור עד סוף שנה ב'.
 • מבדקי קבלה - מבדק התאמה למקצוע טיפולי

הקבלה למסלול הינה על סמך ראיון אישי בשקלול ההישגים האקדמיים

 

 

ביה"ס לרפואה

לזימון למבחנים הלא קוגניטיביים:

 • זכאות לבגרות - בממוצע 110 ומעלה 
 • מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית מוכרת במסלול מדעי הטבע או מדעים מדויקים, בממוצע 96 לפחות .
 • מתמטיקה - 4 יחידות לפחות בציון עובר ומעלה
 • פסיכומטרי - ציון כללי 670 לפחות, רמת אנגלית - 120 בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/אמיר"ם

לאחר קבלת הציונים במבחנים הלא קוגניטיביים, יתקבלו מספר מצומצם של מועמדים, בעלי הציונים הגבוהים ביותר, בתנאי שהציון במבחנים לא יהיה נמוך ביותר מסטיית תקן אחת מממוצע המתקבלים באותו המחזור, על פי חתך הקבלה של  המתקבלים הראשונים.

 

 

 

​ביה"ס למתמטיקה

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה בממוצע 100 לפחות, או מכינה קדם אקדמית מוכרת בממוצע 88 לפחות וגם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בבגרות/מכינה או:
 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה או מכינה קדם אקדמית וגם ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח״ל וציון 85 ומעלה בפיזיקה בהיקף של 5 יח״ל בבגרות/מכינה או:
 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה בממוצע 95 לפחות, או מכינה קדם אקדמית מוכרת בממוצע 85 לפחות וגם ציון עובר בבחינת בגרות/מכינה במתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל וגם בבחינת סיווג במתמטיקה בציון 70 ומעלה או:
 • זכאות לתעודת בגרות העונה על דרישות האוניברסיטה או מכינה קדם אקדמית וגם לימודי קורסים במתמטיקה ברמה מקבילה ובעלי סילבוסים דומים לקורסים חדווא 1 א' ואלגברה לינארית 1 א' בציון 75 לפחות בכל אחד מהם  שנילמדו במוסד אקדמי מוכר. 
 • על כל המועמדים להגיע לרמת מתקדמים א' באנגלית ( 100 נקודות לפחות בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/בחינת אמיר"ם, 200 נקודות לפחות בבחינת "אמיר").  

 

 

ביה"ס למדעי המחשב

 

​על פי תנאי הקבלה במסגרת העדפה מתקנת: עד סטיית תקן אחת מחתך הקבלה העדכני לאותה שנה. בנוסף, יש לעמוד בתנאי הקבלה הבסיסיים כמפורט בדף החוג. מועמדים בעלי סטיית תקן מעבר לכך, יובאו לדיון בקבלה חריגה על ידי ועדת הקבלה של ביה"ס.

 

 

 

הפקולטה להנדסה

 

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים* לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת הקבלה של הנדסת חשמל, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים ("ידע במתמטיקה" או "מקצוע ריאלי נוסף" או "פסיכומטרי" או "ללא עבר אקדמי המונע קבלה") בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (והמופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

הנדסה מכנית

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים* לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת הקבלה של הנדסה מכנית, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים ("ידע במתמטיקה" או "מקצוע ריאלי נוסף" או "פסיכומטרי" או "ללא עבר אקדמי המונע קבלה") בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (והמופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

 

הנדסה ביו-רפואית

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים* לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת תנאי הקבלה של המגמה, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה והתנאי של "מקצוע ריאלי נוסף". התנאי של מי שמוגדרים כ"חסרי פיזיקה" עומד בעינו. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים הנדרשים בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

 

הנדסת תעשייה וניהול

עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים* לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת תנאי הקבלה של המגמה, מלבד הצורך לעמוד בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה והתנאי של "מקצוע ריאלי נוסף". התנאי של מי שמוגדרים כ"חסרי פיזיקה" עומד בעינו. כמו כן, ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסיים הנדרשים בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (המופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).

הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני הבגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי, התרשמות במהלך ריאיון אישי ובכפוף לאישור ועדת הקבלה.

 

* הציון הפסיכומטרי הנדרש הוא 600 לפחות
ביה"ס למדעי המוח

 

פסיכולוגיה ביולוגיה עם מדעי המוח

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • התכנית נבחרה בעדיפות ראשונה בלבד
 • זכאות לבגרות בממוצע משוקלל עם בונוסים 90 ומעלה או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה או
 • מכינה אוניברסיטאית בציון ממוצע 90 ומעלה או 
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות לפחות בממוצע של 90 ומעלה 
 • אנגלית  - רמת מתקדמים א' ע"י מבחן פסיכומטרי, מבחן אמי"ר או אמיר"ם או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אונ' ת"א או ממוסד מוכר על ידה. יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה א'. 
 • מתמטיקה -  בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 90 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון של 85 ומעלה או ציון 85 ומעלה במבחן סיווג במתמטיקה
 • מבחן פסיכומטרי  - נדרשת עמידה בציון מינימאלי כלהלן: בפרק הכמותי – 140 נקודות לפחות, בפרק המילולי 140 נקודות לפחות, אנגלית 100 לפחות.

 

 

בלשנות פסיכולוגיה עם מדעי המוח

על המועמד לעמוד בתנאי הסף המצטברים שלהלן:

 • התכנית נבחרה בעדיפות ראשונה בלבד
 • זכאות לבגרות בממוצע משוקלל עם בונוסים 90 ומעלה או ממוצע בגרות מותאם לנבחני סאלד בציון 90 ומעלה או
 • מכינה אוניברסיטאית בציון ממוצע 90 ומעלה או 
 • לימודים במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בהיקף של 30 שעות סמסטריאליות לפחות בממוצע של 90 ומעלה 
 • אנגלית  - רמת מתקדמים א' ע"י מבחן פסיכומטרי, מבחן אמי"ר או אמיר"ם או בחינת קורס של היחידה ללימודי שפות של אונ' ת"א או ממוסד מוכר על ידה. יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה א'. 
 • מתמטיקה -  בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 90 ומעלה או ברמת 5 יח"ל בציון של 85 ומעלה או ציון 85 ומעלה במבחן סיווג במתמטיקה
 • מבחן פסיכומטרי  - נדרשת עמידה בציון מינימאלי כלהלן: בפרק הכמותי – 140 נקודות לפחות, בפרק המילולי 140 נקודות לפחות, אנגלית 100 לפחות.

 

 

הנדסה ביו רפואית וביולוגיה עם מדעי המוח

יש לעמוד בתנאים הבאים:

 •  התכנית נבחרה בעדיפות ראשונה בלבד
 • עמידה בתנאים הבסיסיים המצטברים לקבלה אוטומטית כפי שמופיעים בטבלת תנאי הקבלה של התכנית, מלבד הצורך לעמוד בו-זמנית גם בתנאי של ציון התאמה מעל סף הקבלה וגם בתנאי של מקצוע ראלי נוסף. התנאי של מי שמוגדרים כ"חסרי פיזיקה" עומד בעינו. כמו כן ניתן להמיר את אחד התנאים הבסיסים הנדרשים בתנאי חלופי המאפשר דיון בקבלה חריגה (מופיע בעמודה השמאלית של הטבלה).
 • הקבלה לתכנית תתבסס על ציוני בגרות/מכינה/לימודים אקדמיים קודמים, ביחד עם הישגים במבחן הפסיכומטרי.
 • מבחן פסיכומטרי - נדרשת עמידה בציון מינימאלי כלהלן: 140 נקודות לפחות בפרק הכמותי, 140 נקודות לפחות בפרק המילולי ו 100 נקודות לפחות בפרק האנגלית של הבחינה.

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>