מועדי רישום

תכניות הלימוד ומועדי הרישום - סמסטר א'

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח נפתחה ב 22.1.17 ותסתיים ב 31.5.17, אלא אם מצויין אחרת בטבלה שלהלן. החל מתאריך זה ואילך, הרישום יתקיים במתכונת של הרשמה מאוחרת. במתכונת זו רשאיות תכניות הלימוד לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת. 

לבירור ומידע נוסף ניתן להתקשר למוקד הטלפוני 03-6405550 או בדוא"ל  im@tau.ac.il

 

  • סמסטר א'
  • סמסטר ב'
סטטוס הרשמה:
מאפייני אישיות:
צירופים חוגיים:
הכל
מדעי הרפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
לימודי הסביבה
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול ומנהל עסקים
משפטים
תכנית / תחום לימודים
סימול
סטטוס הרשמה
עיוני/מחקרי
ש"ל
הערות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive