נהלי ביטול מועמדות תואר שני

מועמדים שנרשמו לאוניברסיטה, ואין בכוונתם ללמוד יוכלו לבטל הרשמתם על פי הנחיות שלהלן:

מועמד שהתקבל ושילם את המקדמה למימוש הלימודים אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר המקדמה בהתאם להוראות הקיימות כפי שנקבעו על ידי הוועדות הציבוריות מלץ ווינוגרד, כמפורט להלן:

  • המבטלים עד 15.8.16 יזוכו במלוא סכום המקדמה
  •  המבטלים מ- 16.8.16 ועד 15.9.16 יזוכו במחצית מסכום המקדמה
  •  למבטלים לאחר 15.9.16 לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה.

 

כאמור, תשלום המקדמה למימוש לימודים נועד להבטיח מקום למתקבל לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמד אחר במקום המבטל.

 

ביטול ההרשמה למתקבלים לסמסטר ב'

  • המבטלים את הרשמתם עד מועד פתיחת הסמסטר ב- 17.2.16 יזוכו במחצית מסכום המקדמה
  • המבטלים את הרשמתם  מהתאריך שלעיל והלאה, מחוייבים בכל סכום המקדמה

 

ויתור על קבלה לחוג

המועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולקבל את מקדמת המימוש בחזרה על פי לוח הזמנים המפורט לעיל,  הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך. 
 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive