לימודי גאוגרפיה וסביבת האדם תואר שני

לימודי גאוגרפיה וסביבת האדם תואר שני

מחקר ויישום בתחומי תכנון ערים ותחבורה, גיאו-אינפורמטיקה, קלימטולוגיה ומשאבי מים וקרקע הכשרת חוקרים ומומחים בתחומי הגיאוגרפיה וסביבת האדם
משוייך ל:
  • אודות
  • איך מתקבלים?
  • מסלולי הלימוד
  • תעסוקה
שנות לימוד: 2
מתכונת לימודים: עיוני/מחקרי
פתוח לרישום:
תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם - סמסטר ב' (0349)

 

התואר המוענק:

M.A בגיאוגרפיה וסביבת האדם

M.A בגיאוגרפיה וסביבת האדם-התמחות בלימודי סביבה חברה ותכנון

M.A בגיאוגרפיה וסביבת האדם-התמחות בגיאואינפורמטיקה

גיאוגרפיה וסביבת האדם תואר שני
גיאוגרפיה וסביבת האדם תואר שני

 

"הכל קשור להכל, אבל דברים קרובים קשורים יותר מדברים רחוקים". וואלדו טובלר, מתוך החוק הראשון של הגיאוגרפיה

 

לימודי התואר השני בחוג הינם לימודי התמחות מתקדמים המאפשרים לתלמידים המסיימים להמשיך למחקר דוקטורט או  להיקלט בשוק העבודה בתחומי הלימוד השונים. תכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים ומעשיים, בהם מושם דגש על שילוב בין היבטים פיסיים, אנושיים ,חברתיים ותכנוניים של הסביבה תוך שימוש בכלי מחקר מגוונים וטכנולוגיות מתקדמות לאיסוף וניתוח נתונים.

במסגרת הלימודים לתואר שני ניתן לבחור במסלול מחקרי או במסלול עיוני באחת מתוכניות הלימוד:

  • גאו-אינפורמטיקה
  • סביבה, חברה ותכנון
  • מסלול כללי (הכולל את הסביבה הפיזית)

 

 

 

תכנית: גאו-אינפורמטיקה

התכנית נועדה להקנות השכלה תאורטית ויישומית במערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג – GIS) וחישה מרחוק. הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגאוגרפיה והסביבה וכן לתחומים מדיסציפלינות אחרות.  התוכנית הנה מובנית, במסגרתה נלמדים מחקר, פיתוח ושיטות לאיסוף, עיבוד, ניתוח, הדמיה ומידול של מידע מרחבי. התחום מתבסס על טכנולוגיות חדשניות, עיבוד מאגרי מידע גדולים Big Data) ), עיבוד מידע אינטרנטי פתוח, איסוף וניתוח מידע מחיישנים ואמצעי תצפית הממוקמים על מטוסים ולוויינים. הביקוש לבוגרי התחום רב, הן בחברות פרטיות המתמחות ב-GIS ובחישה מרחוק והן במערכות ציבוריות (מוניציפאליות וממשלתיות) וביטחוניות.   
תעודת התואר השני של בוגרי התכנית תוענק תוך ציון התכנית כדלקמן:

"מוסמך אוניברסיטה (M.A.) בגאוגרפיה וסביבת האדם: התמחות בגאו-אינפורמטיקה"

 

תכנית: סביבה, חברה ותכנון

התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון היא  תכנית לימודים מובנית שמטרתה ליצור שפה משותפת בין-תחומית בנושאי סביבה וחברה תוך יישומה לתחום התכנון. התכנית נועדה להעמיק ולהעשיר את הידע והניסיון המעשי באמצעות לימודים תיאורטיים, רכישת כלים מתודולוגיים, הרחבה והעמקת הידע והמחקר המשלב בין תחומי הסביבה החברה והתכנון ובכלל זה גם ניסיון מעשי במסגרת פרויקטים יישומיים. הלימודים בתכנית מכשירים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון, בממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית. התכנית מתאימה לגיאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, סוציולוגים, כלכלנים, משפטנים, למועמדים בעלי רקע בתחום הסביבה ועוד אשר עוסקים במקצועות התכנון, ממשל וסביבה או לבעלי מקצועות אחרים המעוניינים לרכוש ידע ומיומנות לעיסוק ומחקר בתחומים אלו.

תעודת התואר השני של בוגרי התכנית תוענק תוך ציון התכנית כדלקמן:"מוסמך אוניברסיטה ( M.A.) בגיאוגרפיה וסביבת האדם: התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון"

לימודי ליבה "בתכנון עירוני ואזורי" -  במסגרת התכנית סביבה, חברה ותכנון ניתן להשלים את לימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" אשר אושרו ע"י איגוד המתכננים לצורך רישום בפנקס המתכננים של האיגוד ומפורטים בנוסף לדרישות התכנית סביבה חברה ותכנון.  עמידה בחובות לימודי הליבה הנם באחריות התלמיד ותיבדק בסיום הלימודים.  רשימת התלמידים שעמדו בחובות לימודי הליבה תשלח (באישור התלמיד) לאיגוד המתכננים להוספתם בפנקס המתכננים.

 

מסלול כללי (הכולל את הסביבה הפיזית: אקלים, מים וקרקע) 

תחום זה מאפשר התמקדות בנושאי הסביבה הפיזית (בעתיד תוצע התמחות גם בתחום זה). נושא הסביבה הפיזית עם דגש באקלים,  מים וקרקע כולל לימוד התהליכים המתרחשים בסביבה הפיזית, יחסי הגומלין בינם לבין עצמם ובינם לבין סביבת האדם. ניתן להתמקד באחד משני תחומים, בשילוב ביניהם או בשילובם עם תחומי ידע אחרים: (א) אקלים וסביבה: קלימטולוגיה סינופטית ורגיונלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים; (ב) הידרוכימיה – תהליכי זיהום מים ופיתוח טכנולוגיות חדישות לטיפול במים ושפכים. בוגרי תחום זה יכולים להשתלב בעבודה בתחומי הסביבה השונים, תכנון אקלימי, וכן בתחומי טיפול ושימור מקורות מים, איכות המים והקרקע במסגרות מוניציפאליות, ממשלתיות ופרטיות.

תעודת התואר השני של בוגרי התכנית תוענק תוך ציון התכנית כדלקמן:"מוסמך אוניברסיטה ( M.A.) בגיאוגרפיה וסביבת האדם"

 

במסגרת הלימודים לתואר שני ניתן לבחור במסלול מחקרי (מומלץ) או במסלול עיוני באחת מתוכניות הלימוד. למועמדים בוגרי תחום אקדמי אחר, תותאם תכנית לימודי השלמהֿ,  בהתאם לתחום ההתמחות הנבחר.

 

 

מחקר

פעילות המחקר הענפה בחוג, כוללת את תחומי המחקר המדעי המפורטים בתוכנית הלימודים ומתבצעת ברובה במעבדות ובקבוצות המחקר ובשיתופי הפעולה ביניהן. תשע מעבדות המחקר בחוג מאפשרות למקד את מאמצי המחקר בתחומים מסוימים בהתאם להתמחויות של חוקרי החוג ומאפשרות לסטודנטים לתארים מתקדמים וחוקרי בתר דוקטורנט, קורת גג להתעמקות בהיבט מסוים של המחקר המדעי בחוג.

לרשימת מעבדות  וקבוצות המחקר בחוג

 

 

 

 

 

 

 

מלגות

החוג מעניק מדי שנה מלגות חד–פעמיות לתלמידים מצטיינים מהתואר השני. תלמידים הכותבים תזה יכולים לקבל מלגת מחיה, בתיאום עם המנחה וזמינות המימון. ישנן מספר משרות עוזרי הוראה לתלמידים מצטיינים מהתואר השני.

פרטים במזכירות החוג. 

 

סגל החוג

ראשת החוג: פרופ' טובי פנסטר

פרופ' דרור אבישר, פרופ' יצחק אומר, פרופ'  איל בן-דור, ד"ר עמית בירנבוים, פרופ' יצחק בננסון, ד"ר בועז ברזילי, פרופ' משה גבעוני, פרופ' טלי חתוקה, פרופ' הדס סערוני, פרופ' עודד פוצ'טר, פרופ' יובל פורטוגלי, ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי, ד"ר אמנון קרטין, ד"ר צבי רון, פרופ' מיכה הופ

 

יו"ר ועדת הוראה: פרופ' דרור אבישר
ייעוץ אקדמי במסלול סביבה, חברה, ותכנון, בלימודי ליבה "בתכנון עירוני ואזורי" ובמסלול הכללי: פרופ' טובי פנסטר
ייעוץ אקדמי במסלול גיאו-אינפורמטיקה: פרופ' יצחק בננסון
מזכירת הוראה וכוח אדם: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409162
מזכירת סטודנטים: קרן בן ציון
שעות קבלה:
א', ב', ד' 13:00-09:30; יום ג' 15:00-10:00
03-6409896
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive