לימודי הנדסה לתואר שני - תנאי רישום וקבלה

 • תכניות הלימוד
 • רישום וקבלה
 • מסלולי לימוד

תנאי הרישום ללימודי תואר שני

 

תנאי הקבלה הכלליים – ראה בתנאי הקבלה לתואר השני.

 

ללימודי התואר השני ("מוסמך  בהנדסה") רשאים להגיש מועמדות נרשמים הממלאים אחר כל תנאי הרישום שלהלן (אין בתנאי הרישום הבטחה לקבלהועדת הקבלה רשאית להעלות את רמתם לצורך קבלה וכן לקבוע תנאי קבלה נוספים) :

 

 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון B.Sc.)  ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג,   בהנדסה או במדעים מדויקים  בציון 80 לפחות, בממוצע משוקלל של ציוני התואר הראשון. הממוצע המשוקלל המינימאלי לקבלה נקבע בנפרד, ע"י כל  יחידת לימוד.
 • מיקום יחסי (מדרג) גבוה במחזור לימודי התואר הראשון - על מועמד שאינו בוגר הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב להמציא אישור על מיקומו בכיתה במחזור לימודיו במקצוע התואר הראשון שלמד.
 • במקרים חריגים תדון ועדת הקבלה של יחידת הלימוד בבקשות של מועמדים, שאינם עומדים בחתך הקבלה. למועמדים, שרמת הציונים שלהם נמוכה מהנדרש, אך לא פחותה מ-75, הוועדה יכולה להביא בחשבון היבטים נוספים בתהליך הקבלה. הקבלה תהיה כדלהלן:  במעמד מיוחד לימודי צבירה -  "על תנאי", לתקופה שלא תעלה על שנתיים, או, לתלמידים ב"זמן מלא" ללימודי תואר שני - במעמד "על תנאי" לתקופה שלא תעלה על שנה.  יחידת לימוד יכולה להחמיר בדרישה, ראה ידיעון הפקולטה. הוועדה רשאית לקבוע למועמד תכנית לימודים מיוחדת או דרישות מוקדמות, או את שני הדברים גם יחד, אשר עליו להשלים בתוך התקופה שנקבעה. אם יעמוד בדרישות, ימשיך בלימודיו לקראת התואר השני כתלמיד ב"מעמד מיוחד לימודי צבירה" או במעמד "מן המניין".
 • תלמיד, שחסרה לו בחינה אחת לקבלת זכאות לתואר,  יכול להתקבל במעמד "לא מן המניין" לתקופה שלא תעלה על שנה, לפי החלטה מיוחדת של הוועדה היחידתית לתואר שני.
 • תלמיד תואר ראשון בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל-אביב בלבד, יוכל להירשם ללימודי תואר שני ולהתחיל לימודים בסמסטר האחרון ללימודי התואר הראשון, בתנאי שהממוצע המצטבר בלימודיו הוא 85 לפחות. הקבלה תהיה ל "לימודי צבירה – במעמד "לא מן המניין". בסמסטר הראשון ניתן יהיה ללמוד שני קורסים בלבד מלימודי התואר השני.
 • מועמדים בוגרי מוסדות אחרים (מלבד הנדסה, שירשמו לאותה דיסציפלינה אותה סיימו תואר ראשון, באוניברסיטת תל-אביב)  עשויים להידרש לתכנית השלמות.   קבלתם ללימודי תואר שני, מותנית בעמידה בהצלחה בתכנית ההשלמות שתקבע. קורסים אלה לא יזכו בנקודות זכות לתואר שני.
 •  מסגרת תכנית ההשלמות ודרישות המעבר של כל אחת  מיחידות הלימוד מפורטות באתר הפקולטה או יימסרו במזכירות בית הספר לתארים מתקדמים.  
 • למועמד החייב לימודי השלמה תגובש תכנית השלמות המותאמת לרקע שלו.

 

בסמכות האחראי האקדמי על התואר השני  של יחידת הלימוד  המעניקה את התואר השני, להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצטיינים ולבוגרי תכניות לימודים ייחודיות (כגון "תלפיות") העומדים בתנאי הקבלה.

 

enlightenedיש להשלים את הקורסים במהלך השנתיים שלאחר הקבלה לתכנית ה"השלמות". התנאי לסיום לימודי ההשלמה בהצלחה הוא ציון  70 לפחות בכל אחד מקורסי ההשלמה וממוצע של 80 לפחות בכל קורסי ההשלמה יחד. כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.

enlightenedיחידת הלימוד יכולה להחמיר בדרישותיה.

enlightenedלתשומת לב הנרשמים - על כל מועמד למלא טופס מס' 10 בנוסף לטופס הרישום.

 

הערה

קבלה ללימודים:

הקבלה ללימודים תהיה לנתיב פרויקט (ללא תזה). מעבר לנתיב מחקרי יהיה עם מציאת מנחה לתזה. תלמידים ב"זמן מלא" יתקבלו ישירות לנתיב מחקרי (תזה).

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>