לימודי אדריכלות תואר שני

אדריכלות תואר שני

לימודי אדריכלות תואר שני

הרחבת ההשכלה של אדריכלים ואנשי מחקר בתחום המקצועי, המחקרי והעיוני
  • אודות
  • איך מתקבלים?
  • מסלולי הלימוד
שנות לימוד: 2
מתכונת לימודים: עיוני/מחקרי
סגור לרישום:
תואר שני באדריכלות (0881)
תואר שני באדריכלות - סמסטר ב' (0881)

 

 

אדריכלות תואר שני
אדריכלות תואר שני

 

enlightenedלתשומת לב, המידע אינו מעודכן לשנת הלימודים תשפ"א, יתעדכן בימים הקרובים

 

 

התכנית מהווה  אבן שואבת לאדריכלים, אנשי מקצוע וחוקרים המבקשים ללמוד את תרבות האדריכלות, את החשיבה האדריכלית ההיסטורית והעכשווית, ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים כגון:

» היסטוריה ותיאוריה של האדריכלות » לימודים אורבאניים » לימודי קיימות » לימודי שימור» אדריכלות דיגיטלית


 

שיתוף עם תכניות וחוגים אחרים באוניברסיטה:

  • החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
  • ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
  • מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

 

מסלולי לימוד:

  • עם עבודת גמר (תיזה)
  • עם בחינת גמר (ללא תיזה)

אדריכלות דיגיטלית

על אודות התכנית


התכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל והיא שואפת להיות אבן שואבת לאדריכלים, אנשי מקצוע וחוקרים המבקשים ללמוד את תרבות האדריכלות והתכנון, את החשיבה ההיסטורית והעכשווית, ולהרחיב את השכלתם בתחומי לימוד שונים באוניברסיטה בכלל בפקולטה לאמנויות בפרט. בנוסף לסגל ההוראה של בית הספר לאדריכלות והפקולטה לאמנויות, מלמדים בתכנית חברי סגל הוראה מפקולטות אחרות באוניברסיטה בתחומים המשיקים ללימודים מתקדמים באדריכלות ותכנון. התכנית יוצרת מגוון ואינטגרציה של מדעים שונים בתחומים הרואים את האדריכלות כתרבות אדם וסביבה וכמסגרת לחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה.

 

לימודי האדריכלות לתואר השני מוצעים כשיטת חשיבה לניתוח, ביקורת ולפרשנות הן בראייה היסטורית והן בראייה סינכרונית  ואינטרדיסציפלינרית. התכנית מציעה מספר נושאי מיקוד שיבואו לידי ביטוי בהדגשים השונים של התואר ובבחירת הקורסים: לימודי היסטוריה ותיאוריה של האדריכלות, לימודים אורבאניים, לימודי שימור ולימודי קיימות. הדגשים אלו יושתתו על קורסי ליבה בתכנית לתואר שני בבית הספר לאדריכלות ובשיתוף עם תכניות נוספות ללימודים מתקדמים באוניברסיטה.

יועצי התכנית יסייעו לתלמידים ליצור תכנית לימודים הכוללת קורסי בחירה וסמינריונים שיש בהם כדי למקד את תחומי העניין שלהם, וזאת בהתאם לתחומים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטת תל-אביב.

 

 

 

לייעוץ ולפרטים נוספים

יעוץ אקדמי: ד"ר טליה מרגלית
ימי קבלה:
בתיאום מראש
מזכירות תואר שני: ריקי חבצקי
שעות קבלה:
ימים א',ד',10:00- 13:00 יום ב', ה' 09:00 - 13:00
03-6405455
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive